Rhaglenni Addysgol

Yn fyr

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Fiona Wase ar 01597 810390 neu drwy e-bost ar fiona.wase@dwrcymru.com

Mae Cwm Elan yn le da ar gyfer ysgolion i ddod â disgyblion o bob oed.  Mae dewis helaeth o ymweliadau poblogaidd ar yr is-dudalennau, ond rydym bob amser yn barod i drafod eich syniadau’ch hun neu’ch maes arbenigol o astudiaeth.  Neu, gall ysgolion gwneud eu rhaglenni astudiaethau eu hunain, ac mae’r Ystafell Addysgol ar gael weithiau at y pwrpas yma o’i logi o flaen llaw.

Mae’r holl raglenni addysg ar Ystâd Elan wedi’u cynllunio gyda’r bwriad o gyflawni gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn caniatáu’r disgyblion i brofi, archwilio a darganfod mewn ffordd ymarferol.

Mae asesiadau risgwedi’i gwneud ar gyfer pob gweithgaredd.  Gofynnwch amdanynt.  Mae hefyd dogfen Iechyd a Diogelwch generig o’r enw ‘Safety Information for Educational Groups’ sydd i’w weld ar ein tudalen Teacher Downloads.  Mae gennym hefyd Fathodyn Ansawdd Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth (LOtC).

Mae ein rhaglenni ar gael i ddisgyblion o bob oed.  Mae taflenni gwaith ar gael yn Saesneg neu Gymraeg.

Yn y Ganolfan Ymwelwyr mae ystafell ddosbarth hunangynhaliol, cyfarparedig (gyda thoiledau ac ystafell gotiau) i’w defnyddio at bwrpas addysg trwy gydol y flwyddyn.  Mae croeso cynnes i grwpiau ag anghenion arbennig, ac mae’r Ganolfan Ymwelwyr yn hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn.  Fodd bynnag, mae tir garw dros llawer o’r Ystâd ac mae ymweliad o flaen llaw ac asesiad gan staff yn hanfodol.

Canllaw i gysylltiadau’r Cwricwlwm:

 • Gwyddoniaeth
  • Sc1 Ymholiad Gwyddonol
  • Sc2 Treigl Amser Bywyd a Phethau Byw
  • Sc3 Deunyddiad a’u Priodweddau
 • G Geography (Daeryddiaeth)
 • H History (Hanes)
 • T Technology (Technoleg)
 • E English (Saesneg)
 • W Welsh (Cymraeg)
 • A Art (Celf)
 • M Mathematics (Mathemateg)