What's on

Coronavirus Update:

In line with the latest Welsh Government announcement, Elan Valley and Penbont House will be closed for a fortnight when the firebreak comes into force from the evening of Friday 23 October and will re-open on Monday 9 November. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.  For more information visit https://gov.wales/coronavirus-firebreak-frequently-asked-questions

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd Elan Valley a Tŷ Penbont ar gau am bythefnos pan ddaw'r cyfnod atal byr rym o nos Wener 23 Hydref a bydd yn ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel. I gael mwy o wybodaeth, ewch i https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin