Canolfan Ymwelwyr

Gweinyddir Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan gan Dŵr Cymru Welsh Water ac mae wedi’i leoli mewn lleoliad rhyfeddol yn erbyn cefndir syfrdanol argae cerrig Fictorianaidd.

Dyma fan cychwyn perffaith ar gyfer eich ymweliad â’r ardal.  Mae rhywbeth i bawb.

  • Desg wybodaeth
  • Siop
  • Caffi
  • Hygyrch i’r anabl
  • Toiledau
  • Maes parcio eang a man parcio ar gyfer bysiau moethus
  • Man chwarae i blant
  • Man picnic eang
  • Parcio hawdd

Mae mynediad i’r Ganolfan Ymwelwyr am ddim, ac mae £2.50 cost parcio trwy’r dydd ar gyfer holl feysydd parcio’r Ystâd.

Mae tocynnau tymor ar gyfer parcio hefyd ar gael, y gost yw £20 am ddeuddeg mis, gofynwch wrth y Ddesg Wybodaeth.

Rhifau cyswllt:

Prif Ddesg y Ganolfan Groeso & Rhif Cysylltu â Cheidwad:  (01597) 810880
Caffi: (01597) 810899
Ffacs: (01597) 810206

Cliciwch yma am gyfarwyddyd i’n canolfan ymwelwyr.

MAN GWEFRU CEIR TRYDAN CANOLFAN YMWELWYR CWM ELAN

Ar gael am ddim, (£2 tâl parcio).

Mae 2 fan gwefru ar gyfer car trydan i’w cael yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan – cliciwch yma i weld manlynion a’r mannau gwefru arall sydd gerllaw.

Gweithredir y mannau gwefru o dan rwydaith ZeroNet, ceir rhagor o wybodaeth am y mannau ar y rwydwaith yma ar y dudalen rwydwaith mannau gwefru cyhoeddus.

 

Click on an image to zoom