Flat surface. Accessible to all, including wheelchairs/pushchairs, small children, and people using crutches.

Llwybr Cwm Elan

Dechrau view

Pellter9 miles

Anhawster Multi-Access ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Llwybr llinellog yw Llwybr Cwm Elan sy’n dilyn  hen lein Rheilffordd Gorfforaeth Birmingham.  Mae’r llwybr yn dechrau yng Nghwmdauddwr, i’r gorllewin o Raeadr ac yn gorffen 13 cilomedr (9 milltir) yn bellach i fyny Cwm Elan ger Argae Craig Goch.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device

Coedwig Cnwch

Dechrau view

Pellter1 mile

Anhawster Multi-Access ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Mae’r daith gerdded hawdd ar darmac da yn addas ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn, er efallai y bydd angen ychydig o gymorth.   Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 30 munud.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device

Subscribe to RSS - Multi-Access