ELAN VALLEY ROAD CLOSURES

Pont ar Elan Bridge Replacement Works

All Residents and Visitors to the Elan Valley please note the Elan Valley road at Pont ar Elan will be closed on the following 4 days between 0800 and 1700 :-

8th December to 11th December 2014 - 4 days

We are sorry for the inconvenience caused.

PLEASE NOTE this does not mean the Elan Valley road is closed for visitors, one can still drive up to the top dam (Graig Goch) but you would need to turn around there ideally. COACHES and larger vehicles please note this.  

Solar System Walk Report

As part of the STEPtember Walks in the Cambrian Mountains, our Elan Valley Astronomy Rangers organised a marathon 5,913,000,000 km walk.

Thanks to the 25 people who turned up on Friday evening, the 19th Sept, in the Elan Valley.

Landscape Partnership Project Officer appointed

The Elan Valley Trust have appointed a part time Project Officer, Eluned Lewis to work on behalf of the Elenydd Partnership.  Eluned will be looking carefully at the work previously undertaken for the Heritage Lottery Landscapes Partnership funding. She will looking closely at all the component projects which were within this bid and also additional potential project ideas which could be included in a revised bid which will be submitted in May 2015.

The new Elan Valley DVD is available!

Our updated DVD Elan Valley 'A Living Landscape' is now available. The updated film is presented by Iolo Williams. Call into the Visitor Centre for your copy or call 01597 810880. Soon to be available online at elanvalley.org.uk

BYDDAI’N DDA CLYWED WRTHOCH CHI

Rydyn ni’n awyddus i chi wneud y gorau o’ch ymweliad â Chwm Elan. Os oes rhywbeth yr hoffech ei wybod ymlaen llaw, rhowch wybod i ni. Bydden ni hefyd yn croesawu’ch ymateb, eich pryderon neu’ch sylwadau ar ôl bod yma (yn cynnwys problemau fel coed wedi cwympo, sticlau/camfeydd wedi torri ac ati).

Mae hyn yn bwysig i ni ac yn ein helpu i ddatrys problemau fel y gall pobl eraill fwynhau eu hymweliad â Chwm Elan i’r eithaf. Fe geisiwn ni ymateb cyn gynted ag y gallwn ni ond efallai y bydd ychydig o oedi ar yr amserau prysuraf! Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

ANFONWCH NEGES ATOM

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â thîm y Ganolfan Ymwelwyr i drafod:
Y Ganolfan Ymwelwyr, yr argaeau a’r cronfeydd dŵr, y coetiroedd a Llwybr Cwm Elan

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan, Cwm Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP

Ffôn: 44 (0) 1597 810880

Ebost: elanrangers@dwrcymru.com

Cysylltwch â thîm Ymddiriedolaeth Cwm Elan i drafod:
Tir agored y bryniau, tir fferm wedi’i ffensio, Pentref Elan a’r bythynnod hunanarlwyo

Swyddfa Stad Elan, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP

Ffôn: 44 (0) 1597 810449

Ffacs: 44 (0) 1597 811276

Ebost: info@elanvalley.org.uk

Tudalennau

Subscribe to Cwm Elan RSS