Cerdded

P’un a’i os ydych eisiau mynd am dro hamddenol neu daith gerdded heriol mae gan Elan rhywbeth at ddant pawb.  Mae hawl i grwydro’n rhydd dros ran eang o’r 72 milltir sgwâr ar yr Ystâd, a dros 80 milltir o hawliau tramwy dynodedig.  Mae llawer o lwybrau cerdded gyda chymysgedd da o ran hyd ar gyfer gwahanol lefelau, gan gynnwys llwybrau natur a llwybrau cerdded hynod o hardd.

Mae Llwybr Cwm Elan yn ffefryn oherwydd ei lwybrau sydd wedi’u darmaceiddio gan ddilyn hen lwybr Rheilffordd Cwm Elan.  Gellir eiddefnyddio gan gerddwyr, ceffylau a seiclwyr ac maent yn addas ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn.

Gall tir y bryniau ar yr Ystâd fod yn heriol, yn amrwyio rhwng twmpathau o wair rhos porffor i fannau dwfn o figwyn.  Yn ychwanegol, ceir nifer o lwybrau defaid a all gael eu camgymryd am lwybrau’r ucheldiroedd.  Mae’n angenrheidiol cael ychydig o sgiliau mordwyo, ac mae angen mapiau Arolwg yr Ordnans a chwmpawd ar gyfer y llwybrau hirach a geir yn y pecyn ‘Hillwalks’ o’r Ganolfan Ymwelwyr.

Cerdded Cŵn yn Elan

Yma yng Nghwm Elan rydym yn dwlu ar gŵn.  Pa ffordd well o dreulio amser yn cerdded yn yr awyr iach tra’n profi cefn gwlad prydferth.

Fel ymhobman gofynnwn i chi fod yn gyfrifol tra’n cerdded eich cŵn.  Mae llawer o dda byw’n crwydro’n rhydd o gwmpas yr Ystâd felly rhaid cadw cŵn o dan reolaeth, ac mae eu cadw ar dennyn yn hanfodol er diogelwch a lles yr anifeiliaid sydd ar yr Ystâd.  Mae gennym nifer o lwybrau braf ar yr Ystâd – holwch wrth y Ddesg Wybodaeth yn y Ganolfan Ymwelwyr am gyngor ac addasrwydd.

Baw Cŵn – Rydym yn hynod falch o’n Ystâd 72 milltir sgwâr, a gyda miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn rydymyn awyddus i sicrhau bod ein cefn gwlad mewn cyflwr da ar gyfer pawb.  I leihau’r peryglon iechyd sy’n gysylltiedig â baw cŵn, rydym yn gweithredu polisi o ‘gwialen a fflicio’ ar y llwybrau.  Bagiwch baw eich ci ac ewch ag e adre, neu ffeindiwch gwialen a ffliciwch y baw ymhell oddi ar y llwybr neu o dan lwyni.  Os nad ydych yn gallu ei facio, mynnwch wialen a’i fflicio!  Fe allwch gwaredu’ch baw ci sydd wedi’i fagio yn y biniau sydd o gwmpas ein Canolfan Ymwelwyr.  Peidiwch â bagio’r baw ci a gadael y bagiau plastig allan ar yr Ystâd.  Mae gennym nifer o safleoedd SSSI pwysig ac mae plastig yn ymyrryd â’r ecosystemau bregus.  Mae gennym fagiau baw am ddim wrth y Ddesg Wybodaeth yn y Ganolfan Ymwelwyr os nad oes rhai gennych.

Nodwch fod signal ffonau symudol yn wan iawn ar y rhwydweithiau i gyd yn yr ardal hon.  Peidiwch â mynd i mewn i ardaloedd sydd wedi’u ffensio o gwmpas ffermydd oni bai i chi gael caniatâd y ffermwr.

Mae teithiau cerdded tywys ar gael trwy gydol y flwyddyn.  Ewch ar ein calendr digwyddiadau am y teithiau cerdded tywys sydd ar ddod a Dyddiau Agored yr Argaeau.

Os ydych eisiau cyngor am y llwybrau cerdded yn Elan cysylltwch â’n Ceidwaid neu ewch i’r Ganolfan Ymwelwyr.