Taith Cwm Elan

Cymerwch daith ryngweithiol drwy Gwm Elan i brofi tirluniau a golygfeydd godidog o'r ystad. Byddwch yn dysgu am bwysigrwydd yr ardal ar gyfer darparu dŵr ynghyd â llawer o nodweddion diddorol eraill, megis geomorffoleg yr ystad (h.y. sut mae gwahanol dirffurfiau a thirweddau wedi ffurfio gan wahanol brosesau arwyneb y ddaear, megis aer, dŵr a rhew); natur (mae nifer o rywogaethau diddorol a phrin o fflora a ffawna yn yr ystad); hanes y cymunedau lleol; cysylltiad yr ystâd â'r Dam Busters; sut y mae tirwedd yr ystad wedi ysbrydoli ymatebion diwylliannol (e.e. y bardd Shelley); a llawer mwy.

Cliciwch ar y tabiau gwahanol a chwyddo'r map rhyngweithiol i ddysgu mwy am y lle anhygoel hwn. Os cewch unrhyw drafferth i leoli'r safle nesaf, cliciwch y botwm 'cartref'.

Cynhyrchwyd y daith hon fel rhan o'm hymchwil PhD yn Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Aberystwyth, a byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech gymryd ychydig funudau i gwblhau'r arolwg byr hwn i roi adborth am eich profiad o ddefnyddio Taith Cwm Elan. Drwy wneud hyn fydd cyfle i chi ennill TALEB AMAZON GWERTH £25.

© Sioned Llywelyn 2019