Coedwig Penbont (De)

Dechrau Penbont Car Park view

Pellter0.6 mile

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Woodland
Mynediad a chyfleusterau Tearoom

Route card not available

Mae un dringiad o 35 medr o’r gwaelod i ben Argae Pen y Garreg ar hyd resi o risiau.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 30 munud.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device