DIGWYDDIADAU

Elan. Lle I Chi Grwydro.

Bydd ymweliad â Chwm Elan yn siwr o'ch cyfareddu a'ch ysbrydoli. Rydym yn gofalu am ardal hardd o 72 milltir sgwâr sy'n llawn nodweddion hanesyddol a bywyd gwyllt. Mae'r argaeau a'r cronfeydd dŵr yn ein hatgoffa o allu rhyfeddol peirianwyr Oes Fictoria ac erbyn hyn maent yn rhan annatod o'r golygfeydd hudolus. Cewch grwydro'n hamddenol neu fynd am dro egnïol; seiclo gan bwyll neu feicio mynydd; gwylio adar, pysgota neu chwilio am greaduriaid diddorol.

Gan ein bod yn sefydliad 'nid-er-elw', gall y tîm sy'n gweithio yma ganolbwyntio ar ddiogelu'r lle arbennig hwn a sicrhau eich bod yn mwynhau'ch ymweliad i'r eithaf. Mae croeso mawr yn eich aros yng Nghwm Elan.