DIGWYDDIADAU

Neges coronavirus

 • Mae'r holl Feysydd Parcio ar agor, parciwch yn ofalus a pharchwch ymwelwyr eraill. Os gwelwch yn dda, prynwch eich tocynnau ar y diwrnod oddi wrth y peiriannau arian parod (arian cywir yn unig) wedi’u lleoli yn y meysydd parcio, neu oddi wrth y siop (arian parod neu daliadau cerdyn).
 • Mae caffi Ganolfan Ymwelwyr yn cynnig gwasanaeth prynu i gludo allan yn unig.

 • Agorodd y maes chwarae dydd Llun, 20 Gorffennaf.

 • Mae yna adran Caffi Cyflym newydd yn gwerthu byrbrydau a diodydd. Talwch trwy ddulliau digyffwrdd yn y siop anrhegion os oes modd. Mae system un ffordd ar waith er mwyn sicrhau bod modd dilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol.

 • Mae toiledau dros dro ar gael yn y Canolfan Ymwelwyr, ac argaeau Claerwen a Chraig Goch.

 • Cewch logi beics ond rhaid bwcio ymlaen llaw: 01597 810 880.

 • Mae Penbont ar agor 10yb i 6yp, newid i 10yb i 430yp 25 Hydref a mae bwyd parod ar gael.

 • Defnyddiwch ddulliau talu digyffwrdd lle bo modd.

 • Cynlluniwch eich ymweliad yn ddiogel ymlaen llaw - edrychwch ar y wefan cyn teithio a pharchwch drigolion, tir fferm a chymunedau lleol.

Mae'r holl fesurau hyn ar waith er diogelwch ymwelwyr a staff, diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus a gobeithio y cewch ymweliad diogel â Chwm Elan cyn bo hir #cwmelan #cymruddiogel

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth.

YMWELD Â CHWM  ELAN YN DDIOGEL

 • Dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio'n lleol
 • Cadwch 2m (tua 2 ddafad) draw wrth eraill
 • Peidiwch â chynnau barbeciw neu dân
 • Dim aros dros nos
 • Cadwch gŵn ar dennyn
 • Parchwch drigolion lleol a thir fferm
 • Ewch â'ch sbwriel adre - peidiwch â gadael dim ond eich diolch
 • Mwynhewch eich ymweliad