DIGWYDDIADAU

Neges coronavirus

Yn sgil effaith barhaus COVID-19, rydym wedi penderfynu y bydd ein safleoedd, cronfeydd dŵr a llynnoedd yn parhau ar gau am y tro i’r cyhoedd (gan gynnwys cerdded, hwylio, pysgota ac unrhyw weithredoedd eraill ar y tir).  

Nid yw hwn yn benderfyniad hawdd, ond fel y gallwch werthfawrogi, mae diogelu iechyd ein cwsmeriaid a chydweithwyr yn flaenoriaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn. 

Rydym yn monitro’r sefyllfa ac yn gweithio gyda mudiadau eraill er mwyn paratoi trefniadau a fyddai’n caniatáu i ni ail-agor ein safleoedd yn ddiogel pan fydd hyn yn briodol.   

Tan hynny, gobeithio y byddwch yn deall pam ein bod wedi gwneud y penderfyniad anodd hwn.