DIGWYDDIADAU

Neges coronavirus 6.7.2020

Mae'r holl Feysydd Parcio ar agor, parciwch yn ofalus a pharchwch ymwelwyr eraill  https://eola.co/w/939/activities

Bydd trelar lluniaeth ‘Y Gegin’ wrth ymyl y Ganolfan Ymwelwyr yn gweini diodydd a byrbrydau poeth ac oer. Dim ond taliadau arian parod sy’n bosibl am y tro, ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Agorodd y maes chwarae dydd Llun, 20 Gorffennaf.

Mae cyfleusterau tŷ bach cyfyngedig ar gael ac rydyn ni'n gobeithio agor rhagor cyn bo hir!

Cewch logi beics ond rhaid bwcio ymlaen llaw.

Mae caffi’r Ganolfan Ymwelwyr yn dal i fod ar gau, ond mae stoc dda yn y siop anrhegion estynedig ac mae cyfleusterau tŷ bach cyfyngedig ar agor yn y prif adeilad. Mae yna adran Caffi Cyflym newydd yn gwerthu byrbrydau a diodydd. Talwch trwy ddulliau digyffwrdd yn y siop anrhegion os oes modd. Mae system un ffordd ar waith er mwyn sicrhau bod modd dilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol.

Mae Penbont ar agor y tu allan 10yb i 6yp, a mae bwyd parod ar gael.
 
Defnyddiwch ddulliau talu digyffwrdd lle bo modd, a bwciwch le parcio ymlaen llaw trwy'r wefan.

Cynlluniwch eich ymweliad yn ddiogel ymlaen llaw - edrychwch ar y wefan cyn teithio a pharchwch drigolion, tir fferm a chymunedau lleol.

Mae'r holl fesurau hyn ar waith er diogelwch ymwelwyr a staff, diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus a gobeithio y cewch ymweliad diogel â Chwm Elan cyn bo hir #cwmelan #cymruddiogel

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth.

YMWELD Â CHWM  ELAN YN DDIOGEL

  • Dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio'n lleol
  • Cadwch 2m (tua 2 ddafad) draw wrth eraill
  • Peidiwch â chynnau barbeciw neu dân
  • Dim aros dros nos
  • Cadwch gŵn ar dennyn
  • Parchwch drigolion lleol a thir fferm
  • Ewch â'ch sbwriel adre - peidiwch â gadael dim ond eich diolch
  • Mwynhewch eich ymweliad