DIGWYDDIADAU

Neges coronavirus

Rydym bellach wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru i fwynhau ein safle awyr agored. Gwasanaeth tecawê yn unig o’r maes parcio. Mae Ty Penbont yn parhau ar gau tan ddiwedd mis Ebrill