DIGWYDDIADAU

Neges coronavirus

TACHWEDD-Oherwydd cau'r FFORDD bydd Penbont ar AGOR Iau i Sul (ar gau Llun-Mercher) 10 - 4pm

WEDS RHAGFYR-AGORED Mercher i Sul (ar gau Llun/Maw) 10 -4

Gweler www.penbonthouse.co.uk am ragor o wybodaeth

Mae caffi'r Ganolfan Ymwelwyr ar agor am wasanaeth tecawê a bwyta i mewn erbyn hyn.

Mae Siop Anrhegion y Ganolfan Ymwelwyr ar agor.

Mae'r holl doiledau ar agor yn y Ganolfan Ymwelwyr, Pentref Elan, Maes Parcio Claerwen a Maes Parcio Craig Goch.

Mae'r Maes Chwarae ar agor.

Mae'r Hyb Beics ar agor i chi logi beic i grwydro'r ystâd – bwciwch yma.