Ymwelwyr ar Fysiau Moethus

Rydym yn croesawu nifer helaeth o ymwelwyr ar fysiau moethus trwy gydol y flwyddyn ac fe’ch cynghorwn i drefnu ymlaen llaw i sicrhau  y cewch y gorau o’ch ymweliad.  Gallwn e-bostio Pecyn Gweithredwr Bysiau manwl atoch.  Rydym hefyd yn cynnig teithiau tywys o’r Ystâd gyda Cheidwad, gan gynnwys hyd yn oed ymweliad tu mewn i argae Pen y Garreg, cysylltwch â ni er mwyn trafod eich taith.

Nodwch bod rhaid i fysiau moethus ddilyn taith glocwedd o gwmpas y cwm oherwydd natur cul y ffordd!  Cysylltwch â’n Tîm o Geidwaid yn y Ganolfan Ymwelwyr am ragor o wybodaeth am yr Ystâd.  Rydym hefyd yn darparu lluniaeth am ddim ar gyfer gyrrwyr y bysiau moethus a’u Tywyswyr Taith.