Welsh Water Works at Craig Goch dam

What can you expect?

The time has now come to progress to our main phase of the project which includes work to the pipes and valves which form part of the dam. This phase of our work will begin on Monday 13th June, and we aim to finish in January 2023, dependant on the weather conditions.

Nearby residents may notice additional traffic from our teams in the area, but please be assured that we will use mitigation measures where possible to keep disruption to a minimum. If anything changes, we’ll make sure to let you know.

Golwg ar Wybren y Nos – mis Mehefin 2022

Croeso i rifyn ganol haf Golwg ar Wybren y Nos.  Rydym yn barod wedi cyrraedd y mis sy’n cynnwys diwrnod byrraf y flwyddyn; gyda Heuldro’r Haf ar yr 21ain o Fehefin.  Fe fydd y nosweithiau’n rhy olau i weld y galaethau a’r nifylau ar eu gorau ond mae yna ddigonedd o drysorau eraill yn wybren y nos i’w darganfod.

Eyes on the Night Sky - June 2022

Welcome to the midsummer edition of Eyes on the Night Sky. Already we have reached the month that contains the shortest night of the year; the Summer Solstice falling on June 21st. The nights will be too light to see galaxies and nebulae at their best but there are plenty of other night sky treasures to discover.

Devils Gulch Community Drop-in Day

We would like to invite you to another of our upcoming Community Drop-in Days, which is being held in the Elan Valley Visitor Centre on Saturday 11th June 2022 from 10am until 4pm.

The Dwr Cymru Welsh Water team would be pleased to meet you and provide you with the opportunity to ask us any questions related to the Elan Valley, including information on our proposed solution to the rockfall in Devils Gulch and our works schedule to reopen this popular Bridleway and National Cycle Network route.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS MAI 2022

Croeso i rifyn y mis hwn o Lygaid ar Wybren y Nos.  Mae’r amser wedi gwibio oddi ar i gytserau’r gaeaf ymddangos yn ein hwybren ond rydym bron hanner ffordd drwy’r flwyddyn yn barod.  Gan nad yw’r Haul yn machlud yn is nag 20 gradd o dan y gorwel y mis hwn, mae’r gwir dywyllwch ond yn para am ychydig amser, cyn gorffen, gyda chyfnos gydol nos yn digwydd yng ngogledd y DU ar ddechrau’r mis, a tua diwedd y mis yn y de.

EYES ON THE NIGHT SKY - MAY 2022

Welcome to this month's edition of Eyes on the Night Sky. It feels like no time has passed since the winter constellations graced our skies yet it is nearly already halfway through the year. As the Sun doesn't set lower than 20 degrees below the horizon this month, true darkness only lasts a short time and then ends, with all-night twilight occurring in the north of the UK at the beginning of the month, and towards the end of the month for the south.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS MAWRTH 2022

Croeso i rifyn y mis hwn o ‘Golwg ar Wybren y Nos’, lle byddwn yn dewis  uchafbwyntiau gorau’r mis i’w gweld gyda’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  

EYES ON THE NIGHT SKY – MARCH 2022

Welcome to the March edition of Eyes on the Night Sky. Whether you have a telescope, binoculars or just your eyes, there is always something to discover. 

TŶ I'W OSOD

Rhif 3 Pentref Elan, eiddo heb ddodrefn ar wahân

3 ystafell wely, £750 rhent fesul mis calendr

Am ragor o wybodaeth, gweler amgaeedig

/sites/default/files/assets/No.%203%20Elan%20Village%20Particulars.pdf

Cyswllt : Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Swyddfa Ystad Elan ar 01597 810449

LET AGREED: HOUSE TO LET

THIS PROPERTY HAS BEEN LET.

No 3 Elan Village, detached unfurnished property

3 bedrooms, £750 rent per calendar month

For further information please see attached

/sites/default/files/assets/No.%203%20Elan%20Village%20Particulars.pdf

Contact : Elan Valley Trust, Elan Estate Office on 01597 810449

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS CHWEFROR 2022

Croeso i rifyn mis Chwefror o Olwg ar Wybren y Nos, byddwn yn dewis y targedau gorau i’w gweld yn wybren y nos gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych neu delesgopau.  

EYES ON THE NIGHT SKY - FEBRUARY 2022

Welcome to the February edition of Eyes on the Night Sky, where we will select the best night sky targets that can be seen with the unaided eyes, binoculars and telescopes.

Claerwen Dam Forestry works

This week Tilhill Forestry will be removing the conifer trees at Claerwen dam.

These trees are being clear felled and will be re-planted in the future with a mixture of native broadleaf trees, including Sessile Oak and Rowan, to enhance Biodiversity.

Any queries regarding these works or any other forestry works on the estate, then please contact us at elanrangers@dwrcymru.com

 

Gwaith Coedwigaeth Argae Claerwen

Community Drop In Day

We will be holding a public and community drop-in day at the Elan Valley Visitor Centre on Saturday 19th of February from 10am until 4pm.

Join the Dwr Cymru Welsh Water team for a tea or coffee and to ask us any questions on the Elan Valley, including our new proposed Visitor Centre bike hub. No need to book, just turn up on the day.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS IONAWR 2022

Croeso i rifyn y Flwyddyn Newydd o Olwg ar Wybren y Nos, lle fyddwn yn dethol gwrthrychau gorau wybren y nos i’w hastudio gyda’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  Gwnewch y gorau o’r nosweithiau gaeafol, hir – os gawn ni wybren glir!

EYES ON THE NIGHT SKY - JANUARY 2022

Welcome to the New Year edition of Eyes on the Night Sky, where we will select the best night sky objects to study with the unaided eyes, binoculars and telescopes. Make the most of the long, winter nights – provided we get clear skies!
 

EYES ON THE NIGHT SKY - DECEMBER 2021

Welcome to the December edition of Eyes on the Night Sky.  As always, we will select the best night sky objects to study with the unaided eye, binocular and telescopes. This month, we were spoilt for choice; there is a lot going on, so let’s hope there are plenty of clear skies. Wrap up warmly, grab a hot drink and get outside!

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS RHAGFYR 2021

Croeso i rifyn mis Rhagfyr o Olwg ar Wybren y Nos.  Fe arfer, fe fyddwn yn dewis gwrthrychau gorau wybren y nos i’w hastudio gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych neu delesgop.  Mae nifer o ddewisiadau y mis hwn; mae llawer yn digwydd, felly gobeithiwn am ddigon o wybren glir.  Gwisgwch ddillad cynnes, mynnwch ddiod poeth a ewch tu allan!

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS RHAGFYR 2021

Croeso i rifyn mis Rhagfyr o Olwg ar Wybren y Nos.  Fe arfer, fe fyddwn yn dewis gwrthrychau gorau wybren y nos i’w hastudio gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych neu delesgop.  Mae nifer o ddewisiadau y mis hwn; mae llawer yn digwydd, felly gobeithiwn am ddigon o wybren glir.  Gwisgwch ddillad cynnes, mynnwch ddiod poeth a ewch tu allan!

Community Drop in Day

We will be holding a public and community drop-in day at the Elan Valley Visitor Centre on Saturday 4th December from 10am until 4pm.

Join the Dwr Cymru Welsh Water team for a tea or coffee and to ask us any questions on the Elan Valley. No need to book, just turn up on the day

For more information please email us at Rangers.Elan@dwrcymru.com

Job Vacancy for the Elan Valley Trust

Elan Valley Trust are looking for the following staff for the Elan Links Landscape Partnership Scheme:

 

Assistant Scheme Manager

 

22.5 hours per week, £28k-£32k pro rata

For more information please visit www.elanvalley.org.uk/jobs

Closing date: 12pm Thursday 18th of November 2021

Interview Date: 22nd/23rd of November 2021

 

Job Description:

Swydd wag i Ymddiriedolaeth Cwm Elan

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn edrych am staff ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links:

 

Dirprwy Rheolwr Cynllun

 

22.5 awr yr wythnos, cyflog o £28k-£32k pro rata

Am fwy o wybodaeth ewch I www.elanvalley.org.uk/jobs

Dyddiad Cau Amser: 12pm Dydd Iau 18fed o Dachwedd

Dyddiad Cyfweld: 22ain/23ain o Dachwedd 2021

 

Disgrifiad Swydd:

Road Closure at Penbont

Dwr Cymru Welsh Water has been given a Statutory Plants Health Notice (SPHN) from Natural Resources Wales to fell diseased larch trees situated along the roadside of the Elan Valley in

These works will begin in November 2021.

The forest is situated near Pen y Garreg dam and the area is known locally as Penbont.

New Events in October Half Term

Two exciting new events will be held in the Elan Valley this October half term.

Working with Cambrian Mountains Initiative, a Food, Drink and Craft Fair will be held at the Visitor Centre on the 23rd of October. This event will showcase produce from within the Cambrian Mountains and ranges from chocolate, alcoholic drinks to crafts; each with a Dark Sky spin to celebrate our Dark Skies.

The event is free; booking is not needed.

Contact rangers.elan@dwrcymru.com for more information.

 

Dyfarniad Cymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan 2020 – 2021 i'r awdur a'r aml-offerynwr wedi'u canmol o Gaerdydd, Gareth Bonello

Mae Gareth Bonello wedi enill Cymrodoriaeth Creadigol Cymru Cwm Elan.  Mae Gareth, pwy sy’n mynd wrth enw yr llwyfan The Gentle Good, yn gyfansoddwr caneuon yng Nghaerdydd ac aml-offerynnwr sy’n dod o hyd i ysbrydoliaeth o cerddoriaeth a llên gwerin Cymraeg.  Edrychwn ymlaen at weld sut y mae e yn ymateb i Gwm Elan yn ystod ei amser yma.

GOLWG AR WYBREN Y NOS - MIS HYDREF 2021

Croeso i’r diweddaraf ar wybren y nos ar gyfer mis Hydref 2021.  Mae hwn yn fis gwych ar gyfer syllu ar y sêr, gan fod y gwir nosweithiau tywyll yn disgyn tua 8.30yh o ddechrau’r mis, sy’n caniatáu i syllwyr y sêr brwdfrydig ddechrau’n gynnar er mwyn darganfod eu hoff wrthrychau gwybrennol.  Fe fydd y canllaw hwn yn cynnig gwrthrychau diddorol i’w hastudio gyda’r llygaid noeth, ysbrienddrych neu delesgop.

Elan Valley Creative Wales Fellowship 2020 - 2021 awarded to acclaimed Cardiff based songwriter and multi-instrumentalist Gareth Bonello

Gareth Bonello has been awarded the Elan Valley Creative Wales Fellowship.  Gareth, who goes by the stage name The Gentle Good, is a Cardiff based songwriter and multi-instrumentalist who sources inspiration from traditional Welsh music and folklore.  We look forward to seeing how he responds to the Elan Valley during his time here.

Community Drop-In Day

We will be holding a public and community drop-in day at the Elan Valley Visitor Centre on Wednesday 29th September from 10am until 7pm.

Join the Dwr Cymru Welsh Water team for a tea or coffee and to ask us any questions on the Elan Valley, including information on the upcoming Forestry operations at Penbont.

No need to book, just turn up on the day

For more information please email us at Rangers.Elan@dwrcymru.com

EYES ON THE NIGHT SKY - OCTOBER 2021

Welcome to our night sky update for October 2021. This is a great month for stargazing, as true darkness falls at around 8.45pm from the start of the month which enables keen stargazers to get started early with finding their favourite celestial objects. This guide will provide some interesting objects to study with the unaided eyes, binoculars or telescopes.

Diseased Larch Trees to be Felled in the Elan Valley

Dwr Cymru Welsh Water has been given a Statutory Plants Health Notice (SPHN) from Natural Resources Wales to fell diseased larch trees situated along the roadside of the Elan Valley in

These works will begin in November 2021.

The forest is situated near Pen y Garreg dam and the area is known locally as Penbont.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS MEDI 2021

I rai, mae’r nosweithiau tywyll yn dynodi diwedd nosweithiau hir yr haf, ond ni ddylai’r tywyllwch roi terfyn ar bobl yn mentro allan pan mae’n glir.  Mae’n amser gwych o’r flwyddyn i weld planedau, nifylau a chlystyrau o sêr gyda thelesgop, ysbienddrych neu’r llygaid noeth.

Mae mis Medi hefyd yn dynodi dechrau’r hydref. Ar yr 22ain o Fedi, fe fydd yr Haul yn croesi’r cyhydedd wybrennol o’r gogledd i’r de sydd yn syth uwchben cyhydedd y Ddaear.  Mae oriau’r dydd a’r nos yn union yr un peth ar y diwrnod hwn.  Fe’i adwaenir fel cyhydnos yr hydref.  

EYES ON THE NIGHT SKY – SEPTEMBER 2021

The month of September signifies the beginning of Autumn. On 22nd September, the Sun crosses the celestial equator from north to south which is directly above the Earth’s equivalent. The hours of day and night are the same on this day. This is known as the autumn equinox.

Bridleway closure in the Elan Valley

Please be aware that the bridleway LC298(A) between Nantgwyllt Church, on the boundary of Llanerchi Wood, and Ciloerwynt Farm, will be closed for a period of 21 days from 6th September 2021, for approximately 530 metres.

The closure is being undertaken in the interest of public safety due to emergency works needed to repair a high voltage cable, from the Claerwen dam electricity turbine.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS AWST 2021

Croeso i rifyn mis Awst o Olwg ar Wybren y Nos.  Mae gwir dywyllwch yn dychwelyd y mis hwn i’r rhai sy’n hoffi chwilio am wrthrychau pell ym mherfeddion y gofod neu i ryfeddu ar strwythur y Llwybr Llaethog, sy’n ymddangos yn yr wybren ddeheuol wrth iddi nosi.  I’r seryddwyr amaturaidd, mae’n ddechreuad da i dymor syllu ar y sêr, gyda chawod o sêr gwib rhyfeddol a nifylau syfrdanol a chlystyrau sêr i’w darganfod.

EYES ON THE NIGHT SKY - AUGUST 2021

Welcome to the August edition of Eyes on the Night Sky. True darkness returns this month for those who love to seek out more distant deep sky objects or marvel at the structure of the Milky Way, which emerges in the southern sky as darkness falls. For many amateur astronomers, it is a great start to the stargazing season, with a spectacular meteor shower, stunning nebulae and star clusters to discover.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS GORFFENNAF 2021

Croeso i’n herthygl Golwg ar Wybren y Nos ar gyfer mis Gorffennaf.  Y mis hwn, fe fyddwn yn dewis y gwrthrychau gorau i’w gweld â’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  I’r rhai sy’n hoffi edrych ar wrthrychau gwan yn yr wybren bell, fe fydd nosweithiau gwir dywyll yn dychwelyd ar y 26ain o Orffennaf am 45 munud gyda chyfnodau hirach bob nos wedi hynny, ond fe fydd y Llwybr Llaethog yn dal i roi sioe drawiadol ymlaen ymhell ar ôl i’r Haul fachlud.  Edrychwch arno’n ymddangos yn yr wybren ddeheuol mewn ardaloedd gwledig wrth iddi nosi, er fe fydd yn rhaid i chi aros hyd hanner nos.

EYES ON THE NIGHT SKY – JULY 2021

Welcome to our Eyes on the Night Sky article for July. This month, we will select the best objects to see with the unaided eyes, binoculars and telescopes. For those who like to look at faint deep sky objects, true night returns on 26th July for 45 minutes and longer intervals each night thereafter but the Milky Way will still put on an impressive show well after the Sun has set. Watch it emerge into a southern sky in a rural area as darkness falls, although you will have to wait until midnight.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS MEHEFIN 2021

Croeso i rifyn fis Mehefin o Olwg ar Wybren y Nos. Mae’r cyfnos seryddol yn parhau trwy gydol y mis hwn ond fe allwch ddal i fynd allan a mwyhau wybren y nos.  Gellir mwynhau’r Lleuad a’r planedau gyda’r llygaid noeth, trwy delesgop ac ysbienddrych a gall syllu i wybren y nos las dywyll y nos â’u sêr disglair fod yn brofiad hyfryd.

EYES ON THE NIGHT SKY: JUNE 2021

Welcome to the June edition of Eyes on the Night Sky. Astronomical twilight continues for the whole of this month but you can still go outside and enjoy the night sky. The Moon and planets can be enjoyed with the unaided eyes, through telescopes and binoculars and just gazing into a deep blue night sky with a smattering of sparkling stars can be a beautiful experience.

Telling the Stories of Elan Valley and Rhayader

The Elan Links Cultural Heritage Officer Stephanie Kruse wrote an article recently for Countryside Jobs Service. In the article, Stephanie talks about what her job involves, what she has achieved so far and what’s in store for our ‘people to collections’ project. Click the link below to read about Stephanie's work:

https://www.countryside-jobs.com/article/2021-04-30-telling-the-stories-of-the-elan-valley-and-rhayader

GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS MAI 2021

Croeso i’n herthygl fisol ar seryddiaeth ar gyfer mis Mai.  Rydym wedi dewis y gwrthrychau gorau yn wybren y nos er mwyn gwneud y mwya o’r tywyllwch sydd ar ôl ym mis Mai, ac yng Nghymru o’r 18fed o Fai, rydym yn symud i mewn i gyfnos seryddol y hytrach na’r gwir nos, gan nad yw’r haul yn machlud yn is na 18 gradd o dan y gorwel.

EYES ON THE NIGHT SKY: MAY 2021

Welcome to our monthly astronomy article for May. We have selected the best objects in the night sky to make the most of the darkness that remains in May, as in Wales from 18th May, we move into astronomical twilight instead of true night, as the sun sets no lower than 18 degrees below the horizon.

Covid-19 Update

The Visitor Centre café is open for Take away only.

The Visitor Centre Gift Shop is open.

All Toilets are now open at the Visitor Centre, Elan Village, Claerwen Car Park and Craig Goch Car Park.

Children’s Playground is open.

Penbont House is open for outside catering.

Bike Hub now open for you to hire a bike to explore the estate – call 01597 810880 to book.

From 24th April, 6 people from 6 households will be able to visit our outdoor spaces (not including children under 11 years of age or carers from those households).

 

GOLWG AR WYBREN Y NOS – EBRILL 2021

Croeso i rifyn mis Ebrill o ‘Golwg ar Wybren y Nos’, ble fyddwn yn dewis  y gwrthrychau gorau yn wybren y nos y gallwch eu gweld gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgop.

EYES ON THE NIGHT SKY – APRIL 2021

Welcome to the April edition of Eyes on the Night sky, where we will select the best night sky objects to discover with the unaided eyes, binoculars and telescopes. 

Elan Valley Creative Wales Fellowship Open for 2021-22

The Elan Valley has been awarded a prestigious Fellowship from the Arts Council of Wales. Applications from creative practitioners working in any art form are invited to apply for the Elan Valley Creative Wales Fellowship in the Elan Valley, Mid Wales. The one-year long Fellowship is available from September 2021 - August 2022.

Artists' Residencies Open for 2021-22

Applications are invited from visual artists for the 2021 - 22 Artists Residency programme in the Elan Valley, mid-Wales.  Three residencies are available: one for August-December 2021, one for January-June 2022 and one for August-December 2022. Through the arts we want to better understand, explore and engage with nature, water and issues around sustainability, as well as the rural/urban dynamic. The Artists’ Residencies aim to achieve this.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS MAWRTH 2021

Mae mis Mawrth yn cyhoeddi dechrau nid yn unig un, ond dau ‘wanwyn’!  Mae’r gwanwyn meteorolegol yn dechrau ar y 1af o’r mis a’r gwanwyn astronomaidd yn dechrau ar yr 20fed o Fawrth.  Y gwahaniaeth rhwng y ddau yw bod y gwanwyn astronomaidd (neu Gyhydnos y Gwanwyn) yn gysylltiedig â lleoliad orbit y Ddaear mewn cysylltiad â’r Haul, ac yn nodi’r eiliad y mae’r Haul yn croesi cyhydedd wybrennol dychmygol yn y wybren, sy’n uniongyrchol uwchben cywerth y Ddaear, ac wedi’i leoli 90 gradd oddi wrth pegynau’r Ddaear.   Seilir y gwanwyn meteorolegol ar galedr Gregori a chylchrediad blynyddol y tymereddau.

EYES ON THE NIGHT SKY – MARCH 2021

March heralds the start of not one, but two 'springs'!  Meteorological spring starts on the 1st of the month and astronomical spring starts on 20th March. The difference between the two is that the astronomical spring (or Spring Equinox) is related to the position of the Earth’s orbit in relation to the Sun and marks the moment the Sun crosses the imaginary celestial equator in the sky that is directly above the earth’s equivalent and lies 90 degrees from the Earth’s poles. Meteorological Spring is based on the Gregorian calendar and the annual cycle of temperatures.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: CHWEFROR 2021

Croeso i Olwg ar Wybren y Nos ar gyfer mis Chwefror, gan ddewis y gwrthrychau gorau yn wybren y nos i’w gweld trwy ddefnyddio telesgopau, ysbienddrych neu’r llygaid noeth.  Mae’r nos dal yn dywyll am gyfnod hir sy’n berffaith ar gyfer pobl sy’ ddim eisiau aros i fyny’n hwyr er mwyn archwilio wybren y nos.  Gellir gweld y rhan fwyaf o’r gwrthrychau sydd wedi’u rhestri yn rhifyn y mis hwn yn hawdd mewn wybren fwy llachar, ac nid oes angen teithio i safle dywyll.

EYES ON THE NIGHT SKY - FEBRUARY 2021

Welcome to Eyes on the Night Sky for February, where we will select the best night sky objects to view using telescopes, binoculars or just the eyes. The nights are still dark for a long time which makes it ideal for people who don’t want to stay up late to study the night sky. Most of the objects listed in this month's edition can be easily seen in a brighter sky and do not require travel to a dark site.  

TY I'W OSOD

Ffermdy Marchnant
Eiddo gwledig 3 ystafell wely heb ddodrefn wedi'i leoli yn Nyffryn Claerwen, Rhayader

Am fanylion pellach ac i drefnu ymweliad, cysylltwch a Swyddfa Ystad Elan ffon 01597 810449 neu e-bost  info@elanvalleytrust.org
Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau : 12yp Dydd Llun 22ain Chwefror 2021

 

 

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS IONAWR 2021

Croeso i rifyn y Flwyddyn Newydd o Olwg ar Wybren y Nos.  Fe fyddwn yn gwneud y mwya o’r nosweithiau wrth iddynt dywyllu’n gynnar o glydwch ein gerddi gan fod digon yn digwydd yn wybren y nos!  Fe fydd cyfle i weld y Blaned Mercher, gweld cawodydd o sêr gwib a darganfod asterismau diddorol sy’n ymddangos fel rhifau a llythrennau. Os oes gennych delesgop newydd, ysbienddrych neu eisiau defnyddio’ch llygaid noeth, mae gennym rywbeth at ddant pawb.

EYES ON THE NIGHT SKY - JANUARY 2021

Welcome to our New Year edition of Eyes on the Night Sky. We’ll be making the most of the early dark evenings from the comfort of our gardens as there is plenty going on in the heavens! There is an opportunity to see Mercury, watch a meteor shower and discover some interesting asterisms that look like numbers and letters. Whether you have a new telescope, binoculars or want to use just your eyes, we have something for everyone.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: RHAGFYR 2020

Croeso i rifyn diweddaraf Golwg ar Wybren y Nos, lle y byddwn yn dewis digwyddiadau gorau’r wybren ym mis Rhagfyr.  Fe fydd hwn yn fis arbennig am ddigwyddiadau seryddol mawr felly gwisgwch ddillad cynnes, gwnewch ddiod poeth ac ewch tu allan!

EYES ON THE NIGHT SKY - DECEMBER 2020

Welcome to the latest edition of Eyes on the Night Sky, where we will select the best night sky events for December. This is going to be a great month for major astronomical events so wrap up warm, grab a hot drink and get outside!

GOLWG AR WYBREN Y NOS: TACHWEDD 2020

Croeso i rifyn mis Tachwedd o Olwg ar Wybren y Nos.  Mae’n bosib  bod cynfyngiadau Covid-19 lleol yn eich ardal chi, ond fe allwch ddal i syllu ar wybren y nos o glydwch eich gardd.  Fe fyddwn yn dethol ambell i uchafbwynt o’r hyn sydd yn wybren y nos y mis hwn.

EYES ON THE NIGHT SKY: NOVEMBER 2020

Welcome to the November edition of Eyes on the Night Sky. Even though there may be local Covid-19 restrictions in your area, you can still look up to the night skies from the comfort of your garden. We will select some highlights of what is in the night sky this month.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: MIS HYDREF 2020

Croeso i rifyn mis Hydref o Olwg ar Wybren y Nos, lle fyddwn yn dewis rhai o uchafbwyntiau seryddol orau’r mis.  Mae’r tywyllwch yn disgyn yn gynharach yn yr hwyr, felly ni fydd rhaid i chi ddewis rhwng cysgu neu syllu ar y sêr!  Mae’r Llwybr Llaethog yn ymddangos i’r de-orllewin wrth iddi ddechrau nosi gan edrych yn ysblennydd yn yr wybren dywyll, yn bell o lygredd goleuni.  Darllenwch ymlaen er mwyn dargarfod beth arall sydd i’w weld ym mhrydferthwch ein hwybren dywyll.

EYES ON THE NIGHT SKY: OCTOBER 2020

Welcome to the October edition of Eyes on the Night Sky, where we select some of the best astronomical highlights for the month. Darkness falls earlier in the evening, so you don’t have to compromise on sleep to stargaze! The Milky Way emerges into the south-west as evening falls and will look spectacular in a dark sky, away from light pollution. Read on to find out what else there is to discover in our beautiful night skies.

Golwg ar Wybren y Nos – Mis Medi 2020

Croeso i rifyn mis Medi o “Olwg ar Wybren y Nos,” lle cewch eich cyflwyno i rai o nodweddion mwyaf diddorol wybren y nos.  Mae mis Medi yn fis arbennig o dda ar gyfer planedau, syllu ar y Llwybr Llaethog a dod i hyd i wyrthrychau llai oherwydd y nosweithiau hirach.  Fe fyddwn hefyd yn cynnwys gwibdaith frys o wrthrychau pellenig y wybren y gellir eu gweld gyda’r llygaid noeth.

EYES ON THE NIGHT SKY: SEPTEMBER 2020

Welcome to the September edition of Eyes on the Night Sky, where we will present to you the most interesting night sky targets. September is a great month for planets, Milky Way gazing and picking out fainter objects due to the longer nights. We will also provide a whistle-stop tour of deep sky objects you can see with the unaided eye.

Golwg ar Wybren y Nos – Mis Awst 2020

Croeso i rifyn mis Awst o Golwg ar Wybren y Nos.  Byddwn yn dewis nodweddion seryddol mwyaf diddorol y mis.  Ar ôl cynnwrf y gomed NEOWISE y mis diwethaf, fe fydd mis Gorffennaf yn anodd i’w ddilyn ond fe fydd dal golygfeydd rhyfeddol i’w darganfod yn wybren y nos wrth i lwyr dywyllwch ddychwelyd. 

EYES ON THE NIGHT SKY - AUGUST 2020

Welcome to the August edition of Eyes on the Night Sky, where we will select the most interesting astronomical features of the month. After the excitement of last month’s comet NEOWISE, July will be a tough act to follow but there are still wonderful sights to be discovered in the night sky as true darkness returns. 

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS GORFFENNAF 2020

Croeso i rifyn diweddaraf  Golwg ar Wybren y Nos.  Mae’r Heuldro Haf bellach wedi digwydd a’r nosweithiau dal yn olau.  I’r rhai sy’n byw yn ne Lloegr, fe fydd gwir dywyllwch yn dychwelyd ar ddiwedd mis Gorfennaf, gan wneud y Llwybr Llaethog, nifylau a galaethau yn haws i’w gweld.  Er gwaethaf diffyg gwir dywyllwch, mae gennym dargedau da i’w darganfod gyda’r llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgop.  Ewch allan ac edrychwch i fyny!

EYES ON THE NIGHT SKY – JULY 2020

Welcome to the latest edition of Eyes on the Night Sky. The Summer Solstice is now behind us and the nights are still bright. For those living in the south of England, true darkness returns at the end of July, making the Milky Way, nebulae and galaxies easier to spot. Despite the lack of true darkness, we have some great targets to discover with the unaided eye, binoculars and telescope. Get out there and look up!

 

Coronavirus Update:

Elan Valley will begin a phased re-opening and looks forward to welcoming back visitors from the local community from Friday 19 June 2020. Please check the latest Welsh Government guidance on travel before you visit as the site will be strictly monitored with the help of local authorities including the Police.

Llygaid ar wybren y nos – Mehefin 2002

Noder,  o’r 29ain o Fai 2020, mae Ystâd Cwm Elan dal ar gau i’r cyhoedd, fel pob safle i dwristiaid a mannau prydferth eraill yng Nghymru.

Croeso i rifyn mis Mehefin o Golwg ar Wybren y Nos.  Mae wybren y nos dros yr holl DU yn tywyllu i las tywyll syfrdanol ond heb gyrraedd llwyr dywyllwch, sy’n golygu bod galaethau pell a nifylau allan o’r golwg.  Fodd bynnag, gwnewch y mwya o nosweithiau twym yr haf gan fod rhyfeddodau dal i’w dargafnod.

EYES ON THE NIGHT SKY – JUNE 2020

Please note, as of 29th May 2020, The Elan Valley Estate remains closed to the public, as with all other tourist sites and beauty spots in Wales.

Welcome to the June edition of Eyes on the Night Sky. For all of the UK the night darkens to a stunning deep blue but not quite reaching full darkness, which means faint galaxies and nebulae are out of reach. However, make the most of those warm summer nights as there are wonders still to be discovered.

Golwg ar Wybren y Nos mis Mai 2020

Croeso i ail rifyn o Golwg ar Wybren y Nos o Adre.  Gan fod y Gwanwyn bellach yn mynd rhagddi, yr haul yn machlud yn hwyrach, ac yn gwawrio’n gynharach, gyda’r canlyniad bod llai o wir dywyllwch ar gyfer gweld galaethau pell a nifylau.  Fodd bynnag, mae rhai cyfleoedd i astudio rhai planedau, a gyda lwc, efallai bydd comed llachar i’w weld yn ystod mis Mai!  Fe fyddwn hefyd yn cael y cyfle i astudio’r Lleuad yn fwy manwl, naill a’i gydag ysbienddrych, telesgop neu gyda’ch llygaid noeth.

EYES ON THE NIGHT SKY - MAY 2020

Comet Swan - Image Credit & Copyright: Gerald Rhemann

Welcome to our second edition of Eyes on the Night Sky at Home. As spring is well advanced, the Sun sets later, rises earlier, resulting in less true darkness to see faint galaxies and nebulae. However, there are some opportunities to study some planets, and fingers crossed, there may even be a bright comet to see during the month of May! We will also get to know the Moon in more detail, whether you have binoculars, telescopes or just your eyes. 

GOLWG AR WYBREN Y NOS – EBRILL 2020

Croeso i’r rifyn arbennig hwn o “Golwg ar Wybren y Nos” ... o adre.  Wrth i ni gydweithio gyda’n gilydd er mwyn atal lledaenu’r Covid-19, trwy barchu’r canllawiau presennol wrth beidio â gwneud teithiau dianghenraid, fe ddangoswn i chi beth i’w weld o ddiogelwch eich cartref.  Y newyddion da yw, bod digonedd i’w weld â’r llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgop.  Felly, gyda diod yn eich llaw, eisteddwch mewn cadair ardd a mwynhewch wybren y nos, gan fod yr awyr iach yn dda i’r iechyd a gall syllu ar wybren y nos serennog fod yn llesol i chi.

EYES ON THE NIGHT SKY: APRIL 2020

Welcome to this special edition of Eyes on the Night Sky…at home. As we all work together to stop the spread of Covid-19 by respecting the current laws of not making any unnecessary journeys, we will show you what you can see from the comfort of your own garden. The good news is, there is plenty to see with the unaided eyes, binoculars and telescopes. Grab a drink, pull up a garden chair and enjoy those night skies, as the fresh air is beneficial to health and gazing at a starry, night sky can increase your wellbeing.

ELAN VALLEY VISITOR CENTRE CLOSURE

The Visitor Centre is now closed until further notice in line with UK wide efforts to delay the spread of Coronavirus.

Please follow our social media channels for the latest updates: www.dwrcymru.com/visitorattractions

Elan Links Project Officer Vacancy

Are you an effective communicator and coordinator? Do you like working with people? We're looking for somebody to coordinate the communications, community engagement and interpretation activity, for the Elan Links: People, Nature & Water Landscape Partnership Scheme.

An Interview with TS Anna & Adri Schokker - Artists in Residence

Around the time when the Elan Valley residency opportunity came to our attention, we were conducting first experiments and conceptualising a new project we called The Forest. We were visiting forests and woodlands in the Netherlands and digitally capturing parts of trees and other vegetation that caught our attention. We were making use of different DIY 3D scanning techniques to capture the trees and plants and transform them in 3D models.

Cyfweliad gyda TS Anna & Adri Schokker – arlunydd preswyl

Tua’r amser y daeth cyfle cyfnod preswyl Cwm Elan i’n sylw, roeddem yn cynnal yr arbrofion cyntaf ac yn cydsynio prosiect newydd o’r enw The Forest.  Roeddem yn ymweld â choedwigoedd a choetiroedd yn Yr Iseldiroedd, ac yn cadw cofnod digidol o ddarnau o goed a llystyfiant eraill a ddaliodd ein sylw.  Roeddem yn gwneud defnydd o ddulliau sganio DIY 3D amrywiol, er mwyn cofnodi’r coed a’r planhigion a’u trawsnewid yn fodelau 3D.

Our Elan Valley Events Guide 2020-2021 is out now!

Our digital version of the Elan Valley Events Guide 2020-2021 is out now!

Print copies are also now available from the Elan Valley Visitor Centre or local retail outlets.

Click on the images to download (7MB )

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MAWRTH 2020

Croeso i rifyn y mis hwn o ‘Golwg ar Wybren y Nos’, lle byddwn yn dewis  uchafbwyntiau gorau’r mis i’w gweld gyda’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  Nid oes angen berchen ar offer gweledol er mwyn syllu ar y sêr gan fod digon i weld wrth ddefnyddio’ch llygaid yn unig, yn enwedig y mis hwn, gyda llawer o ryfeddodau wybrennol ysblennydd i weld.  Paratowch fflasg o’ch hoff ddiod poeth, gwisgwch ddillad cynnes ac ewch allan i’r awyr agored!

Elan Links' Exciting New Events

Creative Elan, Elan Links' first festival of year, includes a range of arts workshops. Continuing from last year's success, Creative Elan has a number of workshops that are suitable for all ages. The workshops include Make Your Own Mythical Creatures workshop, Pottery workshop, Sing Your Socks Off, Caveman Creations and a Nature Crafts workshop.

EYES ON THE NIGHT SKY: MARCH 2020

Welcome to this month’s edition of Eyes on the Night Sky, where we will select the best highlights of the month for the unaided eyes, binoculars and telescopes. There is no requirement to own optical equipment to get started in stargazing as there is plenty to gaze at using the eyes alone, especially this month, as there are some spectacular, celestial treats to look out for. Grab a flask of your favourite hot drink, put on some warm clothing and get outside!

Craig Goch Dam Road Closure

Please note that due to works to replace the road surface and drainage there will be no access across the dam for vehicles and pedestrians between Monday 24th February and Tuesday 10th March inclusive. The public toilets will be locked during this time.

Claerwen Road Closure

Please note that the road accessing the Claerwen Valley and Dam will be closed between Thursday 20th February and Thursday 5th March for timber felling. There will be no access for vehicles or pedestrians during this time, access to residents only.

House to Rent

THIS HOUSE HAS NOW BEEN LET
SO THEREFORE NOT AVAILABLE FOR RENT

Marchnant Cottage

3 bedroom, detached rural property
Unfurnished, Rent £550 p.c.m.
For further details click here

 

 

EYES ON THE NIGHT SKY – FEBRUARY 2020

Welcome to Eyes on the Night Sky for February. We are now well into the New Year and there are still a couple of months of long, dark nights to enjoy the wonders of the night sky. In this month’s edition, we will look at which planets can be easily discovered, learn about some pleasing conjunctions and seek out a couple of stunning star clusters.

Changes to Visitor Centre and Café Opening Times w/c 20 January 2020

Elan Valley Visitor Centre

This week we will be installing new equipment in the turbine hall, this will allow the visitor centre to be fed electricity directly from the Caban Coch hydroelectric turbine. As such the visitor centre will be closed on Tuesday 21st and from 2pm on Thursday 23rd January 2020.

Elan's Human Heritage Exhibition Open

Elan Links' latest exhibition is open to view in the visitor centre exhibition hall. Elan's human heritage is explored through the work of the first three artists in residence, Zillah Bowes, Marcelo Sánchez-Camus and Daniel Crawshaw. 

Zillah Bowes is a photographer and filmmaker, who explored night time portraits. Her work frequently examines the role of the landscape and its relationship to the individual.

GOLWG AR WYBREN Y NOS: IONAWR 2020

Croeso i rifyn Ionawr o Golwg ar Wybren y Nos. Yn gyntaf, hoffem ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i holl syllwyr y sêr gan obeithio y bydd gan 2020 ddigon o wybren glir ar gyfer y telesgopau newydd mae’n bosib eich bod wedi derbyn y Nadolig hwn. Y mis hwn, fe fyddwn yn darparu uchafbwyntiau diddorol i chi eu darganfod gyda’ch llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgopau.

EYES ON THE NIGHT SKY: JANUARY 2020

Welcome to January’s edition of Eyes on the Night Sky. First all we would like to wish a Happy New Year to all stargazers and hope that 2020 will have plenty of clear skies to try out the new telescopes you have may have received for Christmas. This month, we will provide some interesting highlights to discover with the unaided eyes, binoculars and telescopes.

viewpoints; collecting wonders of the Elan Valley exhibition

Elan Links's current artists in residence, TS Anna and Adri Schokker are holding an exhibition in Rhayader Museum & Gallery. Viewpoints will include photographs, installations and a chance to explore virtual reality that Anna and Adri have created during their time as artists in residents.

It will also include work created in the workshops that they have held, including creating forest creatures on the 14th of December.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – RHAGFYR 2019

Croeso i rifyn Rhagfyr o Eyes on the Night Sky. Yr adeg hon o'r flwyddyn, y nosweithiau yw'r hiraf, sy'n eich galluogi i fwynhau'r sêr ar adeg synhwyrol o'r nos neu dreulio mwy o amser yn mwynhau'r awyr iach a rhyfeddodau ein awyr nos. Cofiwch lapio'n gynnes y tu allan a byddwch yn barod iawn os ydych chi'n teithio i leoliadau anghysbell i syllu. Y mis hwn, mae yna gwpl o gawodydd meteor i wylio amdanynt, cyfuniad Nadolig hyfryd a nebula ifanc i'w darganfod. 

We're looking for planetarium volunteers / Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr planetariwm!

Elan Links has an exciting volunteering opportunity for you!

Astro-tourism trail opens in the Cambrian Mountains // Llwybr Astro-Dwristiaeth newydd yn lansio yng Nghymru

The Cambrian Mountains destination of Wales has just opened a new astro-tourism trail recognising its recent accolade as one of the UK’s top spots to go star-gazing.

EYES ON THE NIGHT SKY - DECEMBER 2019

Milky Way, Andromeda Galaxy and meteor

Welcome to December’s edition of Eyes on the Night Sky. This time of year, the nights are the longest, allowing you to enjoy the stars at a sensible time of night or spend more time enjoying the fresh air and the wonders of our night skies. Please remember to wrap up warm when outside and be well prepared if traveling to remote locations to stargaze. This month, there are a couple of meteor showers to watch out for, a beautiful Christmas conjunction and a young nebula to discover.

Sustainable Woodland Management Course

Free 12 Week Course based in the Elan Valley

2 days a week (Tues & Weds) for 12 weeks. Starting on the 14th Jan 2020 and based at the Elan Valley.

A free course for those who are interested in learning more about habitat management

Contact Gayle for more details: powysmentor@tircoed.org.uk / 01579 811527

----

2 ddiwrnod yr wythnos (Mawrth a Fercher) am 12 wythnos. Gan ddechrau ar 14eg o Ionawr 2020 a wedi'i lleoli yng Nghwm Elan.

New Book: The Elan Valley Clearance by David Lewis Brown

This new book by David Lewis Brown is available at Radnorshire Society and Visitor Centre.

The Fate of the People and Places Flooded
by the 1892 Elan Valley Reservoir Scheme

Llyfr Newydd: The Elan Valley Clearance gan David Lewis Brown

Mae'r llyfr newydd hon gan David Lewis Brown ar gael yn Cynolfan Ymwelwyr a Chymdeithas Sir Faesyfed.

Tynged y Bobl a'r Lleoedd Llifwyd gan Gynllun Cronfa Ddŵr Cwm Elan 1892

Winners of the Photography Competition

We're excited to announce the winners of this year's Photography Competition! We received so many stunning photos which really showcased the different aspects of the Elan Valley. We'll be opening the competition again next year so keep an eye online for more information.

Meltem Arikan, dramodydd ac awdur Twrcaidd o Gaerdydd wedi derbyn Cymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan gyntaf, 2019 - 2020

Mae’r Gymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan cyntaf, cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi’i rhoi i awdur a dramodydd Twrcaidd Meltem Arikan, sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi wedi ymroddi ei fywyd at ysgrifennu yn erbyn systemau patriarchaidd ac ymladd am ryddid barn a mynegiant. Adnabyddir Meltem trwy ei beirniadaeth lem o gymdeithas a llais di-ofn yn ei holl nofelau, dramâu, cerddi ac erthyglau. Mae hi wedi derbyn sawl gwobr ac wedi cyrraedd rhestr fer y wobr ‘Freedom of Expression’ yn 2014 am ei drama ‘Mi Minor’.

Acclaimed Cardiff based playwright and writer Meltem Arikan awarded the first Elan Valley Creative Wales Fellowship 2019 – 2020

The first Arts Council Wales Elan Valley Creative Wales Fellowship, supported by Arts Council of Wales, has been awarded to Cardiff based, Welsh Turkish author and playwright Meltem Arikan. She has dedicated her life to writing against the Patriarchal system and fighting for freedom of speech and expression. Meltem is known for her sharp critique of society and fearless voice in her novels, plays, poems and articles.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – TACHWEDD 2019

Croeso i rifyn mis yma o Golwg ar Wybren y Nos.  Mae digonedd o ddigwyddiadau seryddol diddorol yn digwydd y mis yma, o gawodydd o sêr gwib, cysylltiadau planedol, i blaned yn symud ar draws wyneb yr Haul.  Gyda’r clociau yn troi yn ôl, mae digonedd o gyfleoedd i dreulio amser o dan y sêr, p’un a’i i eistedd a mwynhau’r olygfa neu i syllu yn agosach ar y gwrthrychau nefolaidd gwych gydag ysbienddrych neu delesgop.  Er mwyn eich helpu i wneud synnwyr o’r hyn sydd yno, darllenwch y diweddaraf, gwisgwch ddillad cynnes ac ewch allan i’r awyr agored!

Lower Plant Surveys and ID Training

Over the winter Elan Links volunteers will be learning about, and surveying some of the lower plants in the Elan Valley.

Margaret Howells will be leading ID and survey sessions on the 2nd Tuesday on the month from November to March. Starting on 12th November 2019.

EYES ON THE NIGHT SKY - NOVEMBER 2019

Welcome to this month’s edition of Eyes on the Night Sky. There are plenty of interesting astronomical events happening this month, from meteor showers, planetary conjunctions, to a planet moving across the face of the Sun. With the clocks going back, there are plenty of opportunities to spend time under the stars, whether it’s just sitting back and enjoying the view or getting up close to those wonderful celestial objects with binoculars and telescopes. To help you make sense of what’s up there, read the latest update, wrap up warm and get outside!

Pont ar Elan wedi'i ddynodi'n Safle Darganfod Awyr Dywyll.

Rydym yn falch i gyhoeddi bod Pont ar Elan wedi'i ddynodi'n Safle Darganfod Awyr Dywyll, un o CHWECH sydd newydd ei ddynodi ym Mynyddoedd y Cambrian. Nid yn unig y mae wedi'i leoli ym Mharc Awyr Dywyll Rhyngwladol yr IDA, mae ganddo hefyd ddynodiad 'Llwybr Llaethog' Safle Darganfod Awyr Dywyll, sy'n golygu bod y Llwybr Llaethog i'w weld yn glir.

Dark Sky Discovery Site Designation for Pont ar Elan

We are so pleased to announce that Pont ar Elan has been designated a Dark Sky Discovery Site, one of SIX newly designated in the Cambrian Mountains. Not only is it located within an IDA International Dark Sky Park, it also has the Dark Sky Discovery Site 'Milky Way' designation, which means the Milky Way is clearly visible.

Upcoming Film & Photography Festival

Elan Links' last festival of the year will begin on the 8th of November. Elan Eye is a film & photography festival from the 8th to the 10th of November. There is a range of workshops suitable for a range of skills, including night photography, beginners' camera workshop, mobile phone film/photography and animation.

Photography Competition Open for Judging

The Elan Valley Photography competition is now open for judging. There are four categories and people can vote for their favourite photo in each. The categories are Rocks, Wildlife, Plants and Junior (any of the above). After the competition closed, images were longlisted and sent to an impartial judge for shortlisted, who has selected the top three photos in each category.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – HYDREF 2019

Croeso i Olwg ar Wybren y Nos mis Hydref, lle byddwn yn dewis y targedau gorau i’w gweld gyda’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  Mae mis Hydref yn amser gwych ar gyfer syllu ar y sêr, gyda’r nos yn disgyn yn gynharach; mae’r haul yn machlud tua 18:54 ar ddechrau’r mis ac am 16:49 ar y diwedd, wrth i’r clociau droi yn ôl un awr ar y 27ain o Hydref am 02:00.  Er mwyn gweld wybren y nos ar ei mwyaf tywyll, a’r Llwybr Llaethog ar ei orau, arhoswch tua dwy awr wedi machlud haul.

EYES ON THE NIGHT SKY: OCTOBER 2019

Helix Nebula - NASAJPL Caltech Univ. of Ariz

Welcome to Eyes on the Night Sky for October, where we will select the best targets to observe with the unaided eyes, binoculars and telescopes. October is a great month to stargaze, with darkness falling earlier; the sun sets at around 18:54 at the beginning of the month and 16:49 at the end, as the clocks go back one hour on 27th October at 02:00. To see the night sky at its darkest and the Milky Way at its best, wait until around two hours after sunset.

Elan Valley has Wales' First Interactive iSandBox

Elan Links has recently acquired an interactive iSandBox, the first of its kind in Wales. The sandbox uses augmented reality to entertain and educate using technology that changes an image that is projected onto the sand. As users change the landscape of the sand, the image will change accordingly. There are 19 different zones - from a safari to a coral reef, volcano to glaciers. 

Woodlands Survey

Elan Links' cultural heritage officer Stephanie, is working with the RSPB to learn people's thoughts about woodlands in the Elan Valley. Help us to better understand what you like about our woodlands by taking a short, 10 question survey.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/FRM8S3R

 

Elan Links are looking for volunteers to help transfer their historic paper data to BIS (the Biodiversity Information Serivice for Powys). Contact bonna.williams@elanvalley.org.uk

An interview with Daniel Crawshaw - artist in residence

Daniel Crawshaw grew up in the Welsh borders and now lives and works in London. He makes paintings inspired by remote, mountain locations and has travelled widely in the UK and beyond.

In 2013 he was artist in residence in Australia’s Alpine National Park in Victoria. The resulting show entitled ‘High Country Gothic’ was previewed at the Sidney Nolan Trust in Presteigne before touring to regional museum spaces down under. A series of four large paintings made in response to Victoria’s unforgiving forests were acquired by the Gippsland Art Gallery in 2014.

CYFWELIAD GYDA DANIEL CRAWSHAW – ARLUNYDD PRESWYL

Magwyd Daniel Crawshaw ar y Gororau ac mae bellach yn byw a gweithio yn Llundain.  Mae’n gwneud lluniau a ysbrydolwyd gan lefydd anghysbell, mynyddig ac mae wedi teithio’n helaeth yn y DU a thu hwnt.

 

Llygaid ar awyr y nos - Medi 2019

Croeso i rifyn mis hwn o “Golwg ar Wybren y Nos”.  Wrth i ni ffarwelio â’r haf, mae’r nosweithiau tywyll yn cyhoeddi dechrau’r tymor seryddiaeth. I’r rhai ohonoch sy’n mwynhau edrych ar y Llwybr Llaethog, fe fydd yn gwneud ffurf bwa o’r gogledd i’r de wrth iddo ymddangos yn nhywyllwch y wybren – golygfa godidog os fyddwch yn eistedd allan yn yr awyr agored liw nos.  Mae’n werth mynd ar wibdaeth i safle wybren dywyll i weld ffurfiant cymhleth ein galaeth.

EYES ON THE NIGHT SKY: SEPTEMBER 2019

Welcome to this month’s edition of Eyes on the Night Sky.  As the summer draws to a close, the darker evenings herald the start of the astronomy season. For those who enjoy looking at the Milky Way, it will arch majestically from north to south as it emerges into the darkening sky – always a wonderful sight to behold if sitting outdoors in the evening. It is well worth a trip to a dark site to see the complex structure of our galaxy.

Elan Nature – August round up

Our butterfly hunts proved fun and productive, we surveyed along the cycle-path. This was done as part of the Big Butterfly Count, an annual national butterfly survey. Overwhelmingly the most common butterfly we saw were painted ladies, which are seeing a boom in numbers this year, also seen were; peacock, tortoiseshell, ringlet, small white, green veined white and meadow brown.

 

Elan Links Providing New Evening Events for Walking Festival

Elan Links’ latest festival of events, Discover Elan, is a week of seven evening events from the 31st of August to the 6th of September. There are a number of talks, including one by local experts Rhayader by Nature, an expert geologist, and artist Kate Green, who is currently walking the Elan Valley Aqueduct.

EYES ON THE NIGHT SKY: AUGUST 2019

Perseids (NASA/Bill Ingalls

Welcome to Eyes on the Night Sky for August. In many areas of the UK, the nights are dark enough to see the majestic Milky Way emerge into the southern sky – look out for it from around 10.45pm as darkness descends and marvel at the misty band of stars which comprises the Galactic Core and the Sagittarius Arm. You will need a rural sky away from light pollution to see the Milky Way in all its glory.

Elan Links Nature Group Survey Upland Bogs

Atlas 2020 Survey – Claerwen Valley

The BSBI (Botanical Society of Britain and Ireland) is currently surveying as much of the country as possible to update their botanical species atlas.

As part of this project an area of the Claerwen Valley was chosen by Barbara Brown, (from the BSBI), who did a great job of leading the way, and coaching the group in plant ID.

Elan Links Volunteer : Cultural Heritage Office Help - Flexible Hours

Location: Elan Links Office, Elan Village.

My job is to collect, record and make the stories of the people of Elan Valley accessible – and there are soooo many of them.  I need help in the office to arrange appointments, do research, organise meetings, exhibitions and events, and generally assist me in celebrating this very special place.

Elan Links Volunteer - Oral History Recording - Flexible Hours

Location: Local to Elan Valley

Oral histories are a vital part of the Elan Links project; they are full of local social and historic interest AND you get to meet some fascinating people.  We need to capture the stories and memories of people who love this unique place whether they live or work here, have a family connection or are just visiting.  In order to do this, we need help recording.

Elan Links: Archive Project Volunteer

The Elan Links Archive Project aims to protect, record and celebrate Elan’s cultural heritage material which includes documents, memories, pictures and artefacts.  

A volunteer is required to assist the archivist in recording information onto the archive database. The majority of work will take place at CARAD in Rhayader and the Elan Valley Estate Office, however, some additional onsite work may be necessary.

Llygaid ar awyr y nos - Gorffennaf 2019

Croeso i rifyn Gorffennaf o “Golwg ar Wybren y Nos”.  Am y dair wythnos gyntaf mae wybren y nos yn dal yn aros yn gyfnos dwfn, felly os hoffech astudio’r pethau aneglur (galaethau, nebiwlyddion ayyb), yr amser gorau yw wythnos olaf y mis.  Mae tymor y cwmwl Noctilucent yn profi i fod yn dda iawn hyd yma eleni, gyda llawer o adroddiadau am gymylau llachar a ffurfiannau cymhleth.  Yn ffodus, mae dal amser ar ôl i weld rhyfeddod arbennig yr haf dros yr wythnosau nesaf.

New Festival of events looking at the Natural World and Well-being

Elan Links’ second festival of the year will be running from July 26th to July 29th. The festival, called Natural Elan, will consist of six free events over the weekend, all celebrating the natural world and the way it can help people’s physical or mental well-being.

New Film & Photography Group

Elan Links is offering an exciting opportunity for people interested in film or photography to improve their skills. The group, which is free to join, will cover a number of topics including the basic and fundamental skills of both filming and photography, composition, landscapes, wildlife, filming events, editing and more! For more information, email beth.rees@elanvalley.org.uk or join the Facebook group here.

 

EYES ON THE NIGHT SKY - JULY 2019

Noctilucent clouds over the Elan Valley, 21st June 2019

Welcome to the July edition of Eyes on the Night Sky. For the first three weeks the night sky still remains in deep twilight, so if you would like to study fainy fuzzies (galaxies, nebulae, etc.), the best time would be the last week of the month. Noctilucent cloud season is proving to be a great one so far this year, with many reports of bright clouds and complex structure. Fortunately, there is still time to see this wonderful summer phenomenon over the next few weeks.

Llygaid ar wybren y nos – Mehefin 2019

Mae mis Mehefin yn fis tawel ar gyfer syllu ar y sêr gan fod y nosweithiau yn rhy llachar ar gyfer gweld gwrthrychau wybrennol yn eu holl ogoniant.  Y newyddion da yw bod dal planedau i’w hastudio, a chyfle i weld cymylau Notilucent, gwelwch gysgod y ddaear yn cael ei daflu i’r wybren a dros y ddau fis nesaf, fe fyddwn yn canolbwyntio ar sêr dwbl.  Treuliwch amser yn astudio’r lleuad y mis yma os oes gennych ysbienddrych neu delesgop bach.  Fe fydd y Lleuad Newydd yn ymddangos ar y 3ydd o Fehefin a’r Lleuad Lawn ar yr 1

Elan Links Flowering Plant Identification Course

On a very wet Tuesday last week, 10 enthusiastic volunteers came to the Elan Links office to learn about identifying plants.

There was a good range of skills amongst the group, and Barbara Brown from the Botanical Society of Britain and Ireland (BSBI) did a fantastic job in teaching everyone how to work through a key to go about naming the flower in question.

EYES ON THE NIGHT SKY - JUNE 2019

June is a quiet month for stargazing as the nights are too bright for seeing celestial objects in all their glory. The good news is that there are still planets to be studied, an opportunity to spot Noctilucent clouds , see the Earth’s shadow cast into the sky and over the next couple of months, we will focus on double stars. Take the time to study the Moon this month if you have binoculars or a small telescope.

Elan Valley Creative Wales Fellowship Open

Elan Valley Creative Wales Fellowship Award 2019-2020

The Elan Valley has been awarded a prestigious Fellowship from the Arts Council of Wales. Applications from artists working on any art form are invited to apply for the Elan Valley Creative Wales Fellowship in the Elan Valley, Mid Wales. One-year long Fellowship is available from September 2019 - August 2020.

Vacancy: Estates Assistant

Elan Valley Trust are seeking the following:-

ESTATES ASSISTANT

Elan Valley Trust is seeking an Estates Assistant to assist in the management of the 50,000 acre Elan Estate in Mid Wales.

Elan Valley Photography Competition

The second Elan Valley Photography Competition is now open! This competition, held by the Elan Links scheme, is open to everyone and encourages people to take and share photos of their favourite places in the Elan Valley.

There are four categories, and people can enter up to two photos per category.

 

Categories / Themes

Rocks: the geology of the Elan Valley has shaped the landscape. Think large or small scale, this category can be open to interpretation.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MAI 2019

Croeso i’n rhifyn mis Mai o “Golwg ar Wybren y Nos”.  Er bod wybren y nos yn goleuo wrth i ni symud tuag at dymor yr haf, mae dal rhyfeddod i’w gweld gyda’r llygaid noeth, ysbienddrychau a thelesgopau.  Darllenwch yr erthygl lawn am ein huchafbwyntiau a argymhellir ar gyfer wybren y nos yn ystod mis Mai.

EYES ON THE NIGHT SKY - MAY 2019

Welcome to our May edition of Eyes on the Night Sky. Even though the night sky is getting brighter as we move towards the summer season there are still wonders to be seen with the unaided eyes, binoculars and telescopes. Read this full article for our recommended night sky highlights during the month of May.

Penbont House will be open GOOD FRIDAY 19th APRIL

Penbont House Tea Room and B&B will be re-opening on Good Friday - TOMORROW!

The cupboards have been filled, the cakes have been made so see you up there!

The website is also now live... www.penbonthouse.co.uk

 

Winter activities of the Elan Links Nature group

Elan Nature; the natural heritage volunteer group of the Elan Links project; has participated in a series of Lichen study days over the winter.

The group was led by local botanist Ray Woods, who has been studying the flora of Radnorshire for a lifetime.

The focus for the group was to learn to identify some of the key species of lichen found in the Elan Valley and then survey some of the woodlands to record where they can be found.

One of the key species looked for was Lobaria pulmonaria (Lungwort)     

Local History Group March Summary

The local history group meet monthly in Rhayader. Below are the minutes from the March meeting.

 

 

EYES ON THE NIGHT SKY: APRIL 2019

Sombero Galaxy

Welcome to our April edition of Eyes on the Night Sky, where we will select some night-time highlights for this month. As the clocks have gone forward, darkness will not descend until at least 9.30pm at the beginning of the month and around 11.30pm at the end. True darkness, where the Sun is more than 18 degrees below the horizon, is ideal for viewing distant galaxies, star clusters and nebulae.

Exciting Festival of Events from Elan Links

Elan Links have created an exciting festival of events for the Easter holidays. The first of four festivals throughout the year, Creative Elan, celebrates the natural world through the creative arts from the 13th of April to the 20th of April.

Elan Valley Events Guide 2019-2020 out now

Our Elan Valley Events Guide 2019-2020 is out now!
Click on the images to download (6MB )

CYFWELIAD Â MARCELO SÁNCHEZ-CAMUS – ARLUNYDD PRESWYL

Ymarferydd creadigol yw R.M.

An Interview with Marcelo Sánchez-Camus - Artist in Residence

R.M. Sánchez-Camus, known as Marcelo, is a creative practitioner born in New York City to parents who emigrated from Chile. His research interests include audience interaction, public spectacle, social systems, the body politic and urban imagination. His arts practice include collaborative performance-making, psychogeographic explorations, installations and socially-engaged live events.  Marcelo is the co-founder of Social Art Network UK and recently co-convened the Social Art Summit in Sheffield leading to the world’s first Social Art Biennial.

EYES ON THE NIGHT SKY: MARCH 2019

Welcome to the March edition of Eyes on the Night Sky. Each month, we hope to provide some celestial objects to study with the unaided eye, with binoculars, small telescopes and a challenge for larger telescopes. If you know what to look for, there is a dazzling array of wonders to discover.

Elan Valley awarded prestigious Arts Council funding for Creative Wales Fellowship

The Elan Valley will host a prestigious artistic fellowship opportunity thanks to Arts Council Wales funding and further support from Elan Links partners. The opportunity is one of only three Creative Wales Fellowships supported by Arts Council of Wales and puts Elan Valley on the international creative map.

 

Artists' Residencies Open for Second Round

Elan Valley Artists' Residencies Programme 2019 – 20

Applications are invited from visual artists for the 2019 - 20 Artists Residency programme in the Elan Valley, mid-Wales.  Three residencies are available - one for July - December 2019 and two for 2020. Through the arts we want to better understand, explore and engage with nature, water and issues around sustainability, as well as the rural/urban dynamic. The Artists’ Residencies aim to achieve this.

Elan Links Exhibition

The Elan Links scheme currently has an exhibition in the visitor centre showcasing the importance of conserving Elan's natural landscape. There is particular focus on the upland areas and the projects planned by the scheme as well as some of the species found in the area.  There is also an interactive section for children and adults alike to have a look up close at features found in the uplands using a microscope or magnifying glass. The exhibition which is free to enter will be running from January to March.

Penbont House Tearoom and B&B

The Elan Valley Trust for a number of years now have been working towards renovating Penbont House to ensure a sustainable future. After many months of turmoil and delays this autumn and winter has seen building works finally commence.

EYES ON THE NIGHT SKY: FEBRUARY 2019

Welcome to February’s edition of Eyes on the Night Sky. This month, take the opportunity to enjoy the dark, early evenings before we head into March. Learn about a constellation that was universally known by ancient cultures as the same animal. There are two conjunctions, a numbered asterism hidden in the night sky and a beautiful star cluster to study.

 

Reservoir Roundabout 2019

Saturday 5th January saw the 52nd Anniversary of the Reservoir Roundabout held in the hills around the Elan Valley reservoirs near Rhayader in Powys.  The organisers were delighted with the good turnout for this annual event which sees walkers and runners facing the challenges of 13 or 20 mile routes which take in the spectacular sights of the area.  The day saw 120 people enter the challenge.  The event was blessed with good weather for the time of year.  The start and finish were both at the Elan Valley Visitor Centre where competitors collected their well deserved certif

EYES ON THE NIGHT SKY: JANUARY 2019

Total lunar eclipse

A Happy New Year to all stargazers! We hope you have an exciting Year of Discovery as the Elan Valley Dark Skies Team takes you on a monthly tour of what’s in the night sky throughout 2019. January’s edition of Eyes on the Night Sky contains some fascinating objects to study this month, such as a total lunar eclipse, a beautiful line of stars and a constellation that looks like a bear.

EYES ON THE NIGHT SKY: DECEMBER 2018

Welcome to December’s edition of Eyes on the Night Sky. This month heralds the Christmas season, with many of us putting up beautiful light displays to celebrate this joyous time. Take time this month to get outside and look up at the natural Christmas lights, preferably in a place with little or no light pollution. There are plenty of treats to be discovered with the unaided eyes, binoculars and telescopes. We have selected a few of many celestial wonders, including a great meteor shower.

Hospitality Opportunity

An Exciting Hospitality Opportunity

EYES ON THE NIGHT SKY: NOVEMBER 2018

Welcome to November’s edition of Eyes on the Night Sky. This month, there are two meteor showers to watch and a bright morning planet stealing the show. Look for a fine open cluster that resembles a flower and discover a fine autumn globular cluster with a secret.

CYFWELIAD Â ZILLAH BOWES – ARLUNYDD PRESWYL

Gwneuthurwr ffilmiau ac ysgrifennwr yw Zillah Bowes.  Fel gwneuthurwr ffilmiau, mae ei ffilmiau yn cynnwys Small Protests fel cyfarwyddwr, a enillodd y wobr Current Short Cuts a gafodd ei enwebu am Wobr Grierson, a Enemies of Happiness fel sinematograffydd, a enillodd gwobr y World Cinema Jury yng Ngŵyl Ffilm Sundance.  Fel  ysgrifennwr, hi oedd enillydd y Wordsworth Trust Prize 2017, cafodd  Ganmoliaeth Arbennig yn y Wasafiri New Writing Prize 2016 a  Creative Wales Award 2017.  Derbyniodd hefyd New Writer’s Award oddi

An Interview with Zillah Bowes - Artist in Residence

Zillah Bowes is a filmmaker and writer.

EYES ON THE NIGHT SKY: OCTOBER 2018

Cat's Eye Nebula (NASA ESA)

Welcome to Eyes on the Night Sky for October. Astronomy season is now in full swing, with so many night sky treasures to be found. This month, try to find the farthest solar system planet, view a conjunction, discover a stunning star cluster and more!

Elan Valley Photography Competition

A new photography award has been launched which encourages people to take and share their pictures of the Elan Valley.

The competition, which is being run by the Elan Links scheme, is open to anyone.  The closing date for entries is Friday 12th October.

The competition has four themes: people, nature, water and night photography.  Each of these has a junior (under 18) and adult category.

EYES ON THE NIGHT SKY: SEPTEMBER 2018

Comet Comet 21P/Giacobini-Zinner N.A.Sharp/NOAO/AURA/NSF

Welcome to September’s edition of Eyes on the Night Sky. This month we will get to know the Milky Way in more detail; all you need are your eyes and a clear, dark sky. We will also cover news about planets, a stunning star cluster, a few galaxies and a possible brightening comet.

EYES ON THE NIGHT SKY: AUGUST 2018

Milky Way by David Tolliday

Welcome to Eyes on the Night Sky for August. This month is known as the start of the astronomy season as night falls at an earlier time and we can begin to enjoy studying galaxies and nebulae at their best. The Milky Way, part of the galaxy we live in, is visible at an earlier time this month. If the light pollution in your area isn't much of a problem, the Milky Way can be seen from your own home.

Penbont Update

UPDATE: 2nd July 2018. We have finally started building works at Penbont Tearoom. It is our hope that works will be completed by February 2019 and that we will be able to re-open for Spring / Easter 2019. Our apologies for the delays and wait, unfortunately we have been plagued with difficulties. 

The plans included increasing the Bed & Breakfast accommodation to provide five ensuite bedrooms, one of which will be ground floor and accessible for disabled users. 

EYES ON THE NIGHT SKY: JULY 2018

This month, the night sky remains in deep twilight, therefore, it is still not dark enough for studying deep space objects. However, there are some great opportunities to catch some planetary action during the month of July. The first week of this month is an excellent time to see Noctilucent Clouds, so remember to look towards the north on a clear night, two hours after sunset.

Upcoming events from Elan Links

Stars and meadows are the focus of new, free events being held as part of the Elan Links scheme this month.

On Saturday 23 June, David Williams will lead people through the mythology around the Celtic Constellations.  In this free talk, in the Rhayader Museum and Gallery at 10.30am, David will provide his interpretation of the constellations.

EYES ON THE NIGHT SKY: JUNE 2018

Welcome to June’s edition of Eyes on the Night Sky. In many areas of the UK, the nights have now become much lighter which makes it difficult for stargazers to view their favourite galaxies, globular clusters and other deep sky objects that require darker nights to see them in their full glory but there is still plenty to see with the eyes, binoculars and telescopes! The lighter nights are due to the Northern Hemisphere inclined towards the Sun due to the axial tilt of the earth.

Elan Valley Artists Residencies Programme 2018 -19

A new Artists' Residencies project has been launched in the Elan Valley as part of the Elan Links scheme

Applications are invited from visual artists for the 2018-19 Artists Residency programme in the Elan Valley, mid-Wales.  Three residencies are available – two for August-December 2018 and one for January-June 2019.  Through the arts we want to better understand, explore and engage with nature, water and issues around sustainability, as well as the rural/urban dynamic. The Artists’ Residencies aim to achieve this. 

EYES ON THE NIGHT SKY: MAY 2018

Starry skies in the Claerwen Valley

 

Welcome to May’s edition of Eyes on the Night Sky. As we are nearly halfway through the year, the nights become brighter due to the approaching Summer Solstice in June. This month, we will make the most of those dark skies for viewing faint fuzzies for those few hours of night up around the middle of May/early June, where skies won’t get truly dark. However, there are still plenty of interesting objects to be studied, such as Lunar features, planets, open star clusters and double stars and more.

EYES ON THE NIGHT SKY: APRIL 2018

Welcome to the April edition of Eyes on the Night Sky. Springtime nights can provide a rich banquet of celestial delights before the nights get too light to enjoy the dark skies of the Elan Valley. Typically, April nights can be wonderfully clear and not too cold!

Elan Links scheme begins

A five-year £3.3 million investment for the Elan Valley has launched which aims to secure Elan Valley’s natural and cultural heritage and increase benefits and opportunities for locals and visitors.

EYES ON THE NIGHT SKY: MARCH 2018

Zodiacal Light

Welcome to this month’s edition of Eyes on the Night Sky. March is a busy month with two full moons, a couple of star clusters to study and an opportunity to see three planets in one morning! In addition, there is a rare and beautiful phenomenon to watch out for this month if you have access to dark sites such as the light pollution-free skies of the Elan Valley. Click here to find out more.

EYES ON THE NIGHT SKY: FEBRUARY 2018

Earthshine, by Steve Richards

Welcome to February’s edition of Eyes on the Night Sky. This month, there are still plenty of early, dark evenings to view your favourite objects, even though the nights are starting to draw out.

The New Moon occurs on 15th February and around that time, watch out for earthshine before dusk on 19th February, which is where the rest of the Moon’s surface can be seen, illuminated by the Earth’s light. It is also more poetically known as the “ashen glow” or, “the old Moon in the new Moon’s arms” and is very lovely to look at. If you were standing on the Moon looking at the Earth, you would see that the Earth is fully illuminated by the Sun which causes this effect. This can be seen any time in the year around the time of a New Moon at twilight. There is no Full Moon in February, as the previous one was on 31st January, which is commonly known as a Blue Moon month, a second full moon in a calendar month. In fact, there will be a second Blue Moon month in March, where another two Full Moons occur on 2nd and 31st March! Click here for the full article.

Penbont House Tearoom and B&B

UPDATE: 8th January 2018. Elan Valley Trust have finally secured planning permission to extend and renovate Penbont House subject to planning conditions. We are in the process of discharging these conditions and hope to commence highways improvements once the relevant permissions have been given. Subject to these permissions it is proposed that building works commence Spring 2018. It is not anticipated that Penbont will be open until at least Mid to late Summer 2018. 

EYES ON THE NIGHT SKY: JANUARY 2018

The night sky in January 2018

A Happy New Year to all stargazers! We hope you had a great Christmas and that you are keen to try out your new telescope or binoculars! Even though the Christmas rush is over, there is still plenty going in the night sky, with a great planetary conjunction, two full Moons and deep space objects to study.

EYES ON THE NIGHT SKY: DECEMBER 2017

The night sky in the Northern Hemisphere for December 2017

December is a fabulous month for star clusters, nebulae and meteor showers. It is also the darkest part of the year as the Winter Solstice falls on 21st December, where the Sun is at its most southerly declination (it is one of two angles which indicates a position on the celestial sphere). It also means the North Pole is tilted at the furthest point away from the Sun. The Full Moon falls on 3rd December and New Moon on 18th December.

EYES ON THE NIGHT SKY: NOVEMBER 2017

November is a wonderful month for star gazing as you don’t have to burn the candle at both ends! After the Full Moon on 4th November, the best time to get out there is from the middle of the month (12th onwards, with a New Moon on 18th November) when astronomical darkness starts at 6:30pm. At that time, it is possible to view the summer targets in the early evening and watch the autumn and early winter ones rise majestically across the sky as the night progresses. At this time of year, the night sky becomes a visual feast for the eyes, binoculars and telescopes. This month, we’ll try to provide sky targets for all. Click here for more information.

EYES ON THE NIGHT SKY: OCTOBER 2017

The night sky in the Elan Valley, Oct 15 midnight

This month, the nights really start to draw in, so take those opportunities after dinner to wrap up warm, get out there and explore the night sky. Astronomical darkness will occur at around 8pm in the middle of the month, which means that the Sun is low enough below the horizon (below eighteen degrees) not to cast its light into the night sky. This is an opportune time to study more distant and dimmer objects, and see our favourite celestial objects in more detail.  This article and future ones will provide interesting targets and sky maps for those who have small and large telescopes, a pair of binoculars, or even a pair of eyes!
For more information recommending planetarium apps to assist in your exploration of the night sky, information about planets, deep sky objects, stars and even a possible bright comet to view in October, please click here for our full article.

View from the Estate Office

Having submitted the Landscape Character Action Plan and developed project plans to HLF we have finally had a chance to take breath. It was a huge undertaking to get the documents ready and submitted in time and a big WELL DONE is deserved by all.

News from the Elan Valley Trust

Hello All. It has been a crazy few weeks and I'd like to thank everyone for their patience and consideration to the ewes and lambs which call Elan Valley home. Lambs are learning their green-cross code and wising-up to the people, dogs and cars about.

Notes from Head Ranger 24/04/17

Notes from the Head Ranger A Nervous Tick Well …. What an Easter it has been, we have begun in earnest with our Events and the guide and have welcomed a record number of Visitors over the Easter Holidays who have enjoyed walks, the adventure playground and our Easter Egg Scramble. Both the Rangers and the Café Staff have worked incredibly hard to provide the visitors with an excellent service. There is always a degree of breath holding as we encounter our first busy period after the winter but there was no need!

Elan Valley Visitor Centre staff Team Building courtesy Elan Lodge

Elan Valley Visitor Centre staff had two great days partaking in team building exercises hosted by Elan Lodge.

Roy and Steve kindly gave us a taste of what they offer groups wishing to develop their skills at the Elan Lodge.

There were some team building exercises on their high ropes course which involved high platform trust falls, tower building, high ropes through the trees, a little fear and a lot of laughs. Kayaking was hoped for, but the weather was against us.

View from the Estate Office

Well the last week has allowed a temporary breather into what has been a busy Winter and Spring so far. The Elan Links project is at its initial review stage so there was a push for the deadline and now we await the review, before the final sprint to June's application deadline. Out on the estate we have had some glorious sunshine and some ghastly gales, but all-in-all they both make for a spectacular view of the dams overflowing.

Reservoir Roundabout 2017

50th Anniversary for the Reservoir Roundabout

The 'Roundabout Team' have declared the 2017 Reservoir Roundabout another great success following another large turnout for this annual challenge event aimed at long distance walkers and runners held in the Elan Valley.  The walk was held on the 7th January and marked the 50th Anniversary of the 1st Reservoir Roundabout in 1967.

Maintaining Perfection!

Just over a year ago we started handling the bookings of the holiday cottages ourselves, this was to reduce agent costs and have a better relationship directly with our customers and their feedback. So with a better grasp on the properties we have been able to make improvements and update facilities at the properties, which has kept us busy in recent months. What we have been busy up to, do you ask? 

Penbont House Tearooms and B&B

You will have noticed that Penbont Tearooms is currently closed.It is scheduled to open later on in 2017. Keep an eye on here and our Facebook/Twitter accounts for further updates.

Dark Skies November Update

Dark Skies mid-Nov

On the planetary side, Venus is by far the brightest object in the low south western skies, visible for some 11-12 hours after sunset, although suffering somewhat from the twilight glow.

Elan Links Consultation

Come and tell us what makes Elan so special and find out more about the Elan Links Project

ELAN VILLAGE BAILEY BRIDGE CLOSURE

The above structure will be closed to the public for the period Monday 24th to Friday 28th October, 2016 for urgent repairs.
We are sorry for any inconvenience
Alternative route by vehicle to the Elan Village is via Dolfallen bridge crossing the river Elan further down the road OR
via foot there are two alternative footbridges, one directly below Caban Coch Dam and the other footbridge at the end of the Elan Village opposite the Glan yr Afon Cottages.

 

 

PENBONT HOUSE TEAROOM

PENBONT HOUSE TEAROOM  and  B&B IS NOW CLOSED FOR BUSINESS

Sandra would like to thank all her customers and friends for their loyal support and custom over the past 4 years.

The Elan Valley Trust wish Sandra and her family all the best for the future.

The Elan Valley Trust will be carrying out refurbishment works and plan to re-open in 2017.

Updates will be put on the "NEWS PAGE" of the Website to keep customers updated of future plans.

Dark Skies October Update

The chart shows the sky at mid month around 21.00 BST.

Planetary wise, Venus is struggling to pull away from the solar glare in the evening twilight, still just a couple of degrees above the western horizon at sunset. We’ve lost Saturn from view by the time of the sky chart while Mars is only just hanging on, low in the south-west skies. As with last month, Uranus and Neptune are only visible with tripod mounted binoculars or telescopic aid.

Elan Valley Walking Festival

Don't forget our Walking Festival
Starts Saturday 3rd September -  Sunday 11th September (9 days of events)
Book your place on 01597 810880
Please join us on one of our events,  See our What's On Page for more details.
Highlights include :-
Cwm Elan Mines Experience :  5 mile circular walk to explore the history and remains of the Cwm Elan Mines.

Dark Skies September Update

September Sky Map

I’m sure that you’ve all noticed the nights starting to draw in after the long summer days. Not really surprising since September brings the autumn equinox of equal length day and night time. In the skies, we’ve lost Jupiter and Mercury in the west, with only Venus clinging onto the bright twilight zone, some couple of degrees high at sunset. The other planetary double act featuring Saturn and Mars continues in the SSW skies, although Saturn is steadily dropping, with Mars slowly dimming in magnitude or brightness as the month progresses.

Dark Skies August Update

August Skies

The attached sky chart shows the mid-August skies for around 9.00pm BST. 

Looking to the western horizon just after sunset, we have one of the two planetary groupings visible this month. The two inner planets of our solar system, Mercury and Venus, are joined by the gas giant of Jupiter. You’ll need a good low western viewpoint to catch this lineup, ideally a sea horizon. Those of you on the coastline will stand the best chances to observe this alignment. As always, if scanning the area with binoculars or telescopes, make sure the sun has set first!

Dark Skies July Update

July Sky Map

The sky chart shows the night sky for mid July at 22:00. Very low on the north-west horizon as the sun sets, we'll get a chance to see Mercury and Venus in a close pairing. This will be a difficult sight to catch in the still bright twilight skies but don't be tempted to sweep the area with binoculars unless the sun has completely set below the horizon. Mercury will only be around for a week or so, but Venus will linger in the twilight zone for a couple of months to come, before finally clawing it's way into the evening skies late in the year.

New Playground

Our playground is undergoing an exciting transformation!

The exisitng playground will be closed from 5pm Sunday 19th June

for about three weeks while the transformation occurs.

We apologise for any inconienience this may cause to our younger visitors.

 

Dark Skies June Update

June is a month where we don't get truly dark skies. Even around the midnight hours, our sun is never more than 18 degrees below the horizon, ( the definition of “astronomical” darkness being that the sun is more than 18 degrees below horizon). Even so, there is still much to potentially see in the skies.

Jupiter is slowly dropping towards the western horizon, though still remains a worthy target for binoculars and telescopes for the next couple of months.

Dark Skies May Update

May Sky Map

Jupiter still continues to dominate our May evening skies, although the nights are becoming shorter and shorter as we draw into the Summer Solstice next month. Just after midnight, Mars and then Saturn will join Jupiter in becoming visible low in the SE skies.

Caban Quarry Car Park Closure

Caban Car Park will be closed for re-surfacing on Monday 25th April for a couple of days. We apologise for any inconveinience caused.

Looking for a new venue for an education visit this year?

If you are, then why not come to Elan? We provide a great learning environment for your pupils, from Early Years right through to Key Stages 4 and 5. We offer many education programmes to tie in with the National Curriculum or we can design something to fit in with your own study plans. As well as schools and colleges we also offer activities for home education groups, holiday and after school clubs, Brownies, Cubs, etc!

Dark Skies April Update

sky map

The attached sky chart shows the mid-April skies for around 9pm BST. Jupiter dominates the southern skyline with the moon close by on the night of the 17th. Mars and Saturn are both visible from around midnight onwards, low in the south east skies. These two planets will become much more prominent in the summer skies, although the lighter skies won't be to their benefit.

Dark Skies March Update

With March comes the spring equinox, the time of year when on or around the 21st, the day and night are of equal length with the sun rising due east and setting due west. From here on, we can look forward to lengthening daylight and shortening nights until mid June.

Dark Skies February Update

The attached sky chart shows the sky for around 8.00pm mid February, and at long last, we have a planet visible in the evening skies as Jupiter is just appearing over the eastern horizon around mid evening,

Walkers braved the elements for Charity Fundraiser

The 'Roundabout Team' have declared the 2016 Reservoir Roundabout another success following a good turnout for this annual challenge event aimed at long distance walkers and runners held in the beautiful Elan Valley on Saturday 9th January 2016.

Cafe closed due to refurbishment

Our Cafe will be closed from Monday 11th until Friday 15th of January to enable us to refurbish the area.

We will be serving soup, sandwiches, pasties and cold snacks, along with loose tea, instant coffee and cold drinks in the Exhibition Hall. Cash payments only.

The Gift Shop and Exhibition area will be open as usual.

Thank you in advance for your patience while we do this work. We look forward to seeing you in our newly refurbished Cafe on Saturday 16th January.

Dark Skies January Update

The sky chart shows the stars for mid January at around 8pm and we can finally start the new year with a planet in the evening sky, although it's not the easiest one to spot! Mercury will put in an appearance in the south west skies for the first week in January, but although bright, it will only be some 7° above the horizon at sunset. The rest of the bright planets are found in the morning skies and this is still where the action is.

Richard Higlett: Artist In Residence

As part of the developing APTELAN Artist In Residence Programme at the Elan Reservoir, I have had the opportunity to stay in a cottage near the Pen y Garreg Dam. Being located within the natural fabric of the valley, I was struck by how soon my understanding of time, and how I chose to spend it, changed.

Dark Skies December Update

The sky chart shows the stars for 8pm in mid December. We are still short of planets in the evening skies, it will be another couple of months before they start to make an appearance. So it is to the morning skies we must look for targets.

Ever Wondered what the farmer has just said?

The following glossary provides some ins and outs of the strange words you can hear out and about on the Elan Valley Estate:

Let's begin with the birds and the bees; or rather more specifically the tups and the ewes. 

Elan Valley Secures Heritage Lottery Fund Support

Elan Valley secures £1.7 million Heritage Lottery Fund support for a 6 year programme of investment worth over £3 million.

Dark Skies November Update

The all-sky chart shows the night sky for mid November at around 10pm. One of the most prominent winter star groups, or constellation to use the correct name, is becoming visible in the south east sky now.

Dark Skies October Update

The attached sky chart shows the sky at around 10pm BST mid-October.  In terms of planets, the evening sky is thin on the ground with only the faint and hard to find outer planets on show. For the early risers amongst us though, the morning skies offer much better viewing.

2016 Events Programme

2016 EVENTS PROGRAMME,  Have your say  ......................
Can you help us, let us have your views?
As you may know the Elan Valley Trust hold a number of Events throughout the year together with Dwr Cymru Welsh Water.
We would like to take this opportunity to gather your views on the types of events you would like to see and participate in on the Estate.
What type of event do you think would be popular?

Dark Skies September Update

The nights are slowly lengthening as we approach the Autumnal Equinox. On the 23rd September, day and night will be of equal length.

ELAN VALLEY WALKING FESTIVAL

The First Elan Valley Walking Festival takes place in the Elan Valley
from 5th to 13th September 2015.

All Events are FREE and All Walks are GUIDED

For further information please click on the link,
or go to our website to the "Whats On" pages for September 2015.

Download Events Poster

 

 

Dark Skies August Update

The sky chart shows the sky at around 10:00pm BST during mid August. Although three planets are shown in the night sky at this time, realistically only Saturn, skulking low in the south-west skies will be easily visible. Neptune, rising in the east in the constellation of Aquarius, will need steady mounted binoculars to detect, and even then will just appear as a point of light.

Elan Valley Estate achieves International Dark Sky Park status in world first

Dŵr Cymru Welsh Water's Elan Valley Estate achieves International Dark Sky Park status in world first

Dark Skies July Update

The chart is timed at 22.00hrs for mid July. With the nights still very short, you'll need to be awake very late to get truly dark skies again for this month, but you will still just see the bright pairing of Jupiter and Venus in the evening twilight. As you may have noticed, Venus has “flown” by Jupiter over the past month or so, treating us to a spectacular union at the start of July. Hopefully you've had your cameras out capturing the conjunction.

CAN YOU HELP?

Do you have any old photos of the former Elan Village School?

Or any stories or memories you would like to share?

We would love to hear from you.

We are hoping to have a display of old photos for a Coffee Morning scheduled for Sunday 26th July.   See the "Whats On" page for more details.

Please contact the Elan Estate Office on 01597 810449 or email  annette@elanvalleytrust.org

 

Dark Skies June Update

With mid-summer solstice almost upon us, we won't get truly dark skies this month, so the chart is timed at 22.00 hrs for June.

Nature Fund Open Day

The Elenydd Purple Moor Grass project is one of 19 successful Welsh Government Nature Fund projects. The Welsh Government's aim was that the Nature Fund projects would help respond to the challenges faced by the wildlife and habitats which were identified in the State of Nature report.

Dark Skies May Update

Sky Map for mid May

With the lighter evenings, the sky chart is now displayed to view at around 21.30 BST.

Venus and Jupiter still dominate the SW and W skies, but during the first week or so of May, Mercury will be putting in an appearance in the low Western Sky. Try spotting this elusive planet by looking for the Pleiades cluster, and locating the nearby “intruder”. If using binoculars or any form of optical aid, please ensure the sun has set first, before sweeping for Mercury.

Charlotte’s Swedish Adventure

This month the Elan Valley Trust's assistant land agent Charlotte Harley joined like-minded agricultural people on a two week excursion to southern Sweden. The trip had been organised by Walford and North Shropshire college under a Leonardo da Vinci mobility project funded by the EU.

Dark Skies April Update

The chart for April shows the mid month night sky at 9.00PM.

Jupiter and Venus still dominate the evening sky, but towards the end of April, the "winged messenger", Mercury, will put in an appearance in evening twilight. Look low in the WNW sky around the 22nd April onwards for your best chance to see the "messenger" of the Gods!

Dark Skies March Update

The attached map shows the Night Sky as seen in Mid March at around 20.00hrs. By looking Southwards and holding the chart with S at the bottom, the centre of the map will show the stars overhead with the Northern sky behind you. Using the map earlier than 20.00 will mean the star patterns - Constellations, to use the correct term - will be shifted slightly to the East , while using later in the evening, the constellations will have moved more to the West.

BBC Top Gear comes to Elan

Top Gear film stunt on Claerwen Dam

We welcomed Richard Hammond and the Top Gear crew to Elan in September last year. As a tribute to the incredible off road capabilities of the Land Rover, a Series I vehicle winched itself up the face of Claerwen Dam, with Richard Hammond at the wheel! This feature was broadcast on the BBC during February as part of the new series of Top Gear. You can watch it here on the BBC iPlayer.

Dark Skies February Update

The attached map shows the Night Sky as seen in Mid February at around 20.00hrs. By looking Southwards and holding the chart with S at the bottom, the centre of the map will show the stars overhead with the Northern sky behind you. Using the map earlier than 20.00 will mean the star patterns - Constellations, to use the correct term - will be shifted slightly to the East , while using later in the evening, the constellations will have moved more to the West.

New Year: Weekend of Walks

New Year walks at Elan Valley

Reservoir Roundabout 2015 - Saturday

This annual event organised by Roy Davies and ‘The Roundabout Team’ was held on Saturday 3rd January 2015. For this event there are two routes for runners and walkers; a 13 mile trip and a 20 mile route for the braver.

With over 100 competitors the turnout was brilliant considering the wet, cold and misty weather. We want to thank our willing participants and extend our huge thanks to the volunteers and organisers for arranging the event and for the much needed refreshments provided.

Dark Skies January Update

The map shows the Night Sky as seen in Mid January at around 20.00hrs. By looking Southwards and holding the chart with S at the bottom, the centre of the map will show the stars overhead with the Northern sky behind you. Using the map earlier than 20.00 will mean the star patterns - Constellations, to use the correct term - will be shifted slightly to the East , while using later in the evening, the constellations will have moved more to the West.

WaterAid Supporters Trip: Uganda

Fiona outside a latrine in Bobol Village

Our Education Ranger Fiona Wase has recently returned from the WaterAid Supporters' Trip to Uganda. It allowed her to see first hand where money that has been generously donated in the Elan Valley has been used. For over a decade, every penny raised through events such as our Dam Open Days goes directly to support WaterAid projects in Uganda. She visited a village with a very poor quality water supply resulting in many people becoming ill every year. For these people there is simply no safe supply within walking distance.

Dark Skies December Update

The map above shows the Night Sky as seen in Mid December at around 20.00hrs. By looking Southwards and holding the chart with S at the bottom, the centre of the map will show the stars overhead with the Northern sky behind you. Using the map earlier than 20.00 will mean the star patterns - Constellations, to use the correct term - will be shifted slightly to the East , while using later in the evening, the constellations will have moved more to the West.

Artist in Residency Programme

Giving space to better thinking!

A new partnership for the arts and the environment

Arts Council of Wales has teamed up with Dŵr Cymru Welsh Water to create a three year artist in residency programme for aspiring and leading artists at the company’s flagship Elan Valley estate in Powys. 

Dŵr Cymru Welsh Water employee to visit WaterAid’s work in Uganda

A Dŵr Cymru Welsh Water Education Ranger will get to see first-hand how international charity WaterAid transforms lives when she visits the charity’s safe water and sanitation projects in Uganda next month.

Dark Skies November Update

November Sky Map

The attached map shows the Night Sky as seen in November at around 20.00hrs. By looking Southwards and holding the chart with S at the bottom, the centre of the map will show the stars overhead with the Northern sky behind you.

Under Dark Skies by Powys Dance

Powys dancers are counting down the days to their performance at an international dance festival in Cardiff next month.

Members of Powys Youth Dance Company and their older counterparts – Senior Moment(um) – are working with choreographer Joanna Young, Portuguese composer Filipe Sousa and filmmaker Simon Clode on ‘Under Dark Skies’.

ELAN VALLEY ROAD CLOSURES

Pont ar Elan Bridge Replacement Works

All Residents and Visitors to the Elan Valley please note the Elan Valley road at Pont ar Elan will be closed on the following 4 days between 0800 and 1700 :-

8th December to 11th December 2014 - 4 days

We are sorry for the inconvenience caused.

PLEASE NOTE this does not mean the Elan Valley road is closed for visitors, one can still drive up to the top dam (Graig Goch) but you would need to turn around there ideally. COACHES and larger vehicles please note this.  

Solar System Walk Report

As part of the STEPtember Walks in the Cambrian Mountains, our Elan Valley Astronomy Rangers organised a marathon 5,913,000,000 km walk.

Thanks to the 25 people who turned up on Friday evening, the 19th Sept, in the Elan Valley.

Landscape Partnership Project Officer appointed

The Elan Valley Trust have appointed a part time Project Officer, Eluned Lewis to work on behalf of the Elenydd Partnership.  Eluned will be looking carefully at the work previously undertaken for the Heritage Lottery Landscapes Partnership funding. She will looking closely at all the component projects which were within this bid and also additional potential project ideas which could be included in a revised bid which will be submitted in May 2015.

Elan Valley is good for your health!

Ray Woods talks about the marvellous medicinal rarities to be found in your Elan Valley.... Listen to the BBC Radio 4 programme http://www.bbc.co.uk/programmes/b03q6dzy

There's always time to Tweet!

We would love to hear about your Elan Valley experiences ... Tweet us @elanvalleyteam 

The new Elan Valley DVD is available!

Our updated DVD Elan Valley 'A Living Landscape' is now available. The updated film is presented by Iolo Williams. Call into the Visitor Centre for your copy or call 01597 810880. Soon to be available online at elanvalley.org.uk

Public toilet access

The toilets in Elan Village and at Craig Goch Dam are open 24 hours a day, seven days a week all year round.

The toilets at Claerwen Dam are now open for the season.

Afon Rhiwnant : New Bridge

The Afon Rhiwnant has been notoriously difficult to cross on foot.

However the problem has been addressed by the Elan Valley Trust who have constructed a footbridge north of Dalrhiw Mine at approximate Grid Reference SN 888609.