Telling the Stories of Elan Valley and Rhayader

Date: 
12 months 4 days yn ôl

The Elan Links Cultural Heritage Officer Stephanie Kruse wrote an article recently for Countryside Jobs Service. In the article, Stephanie talks about what her job involves, what she has achieved so far and what’s in store for our ‘people to collections’ project. Click the link below to read about Stephanie's work:

https://www.countryside-jobs.com/article/2021-04-30-telling-the-stories-of-the-elan-valley-and-rhayader

Elan Links is an innovative Heritage Lottery and partner funded scheme investing nearly £3.4million into the Elan Valley. The scheme aims to safeguard heritage and increase opportunities for visitors and the local community. 26 projects will be delivered between 2018 and 2023. The ‘People to Collections’ project is just one of these. The Elan Links team are delivering a wide range of projects which recognise and protect the natural, cultural and built heritage of the Elan Valley. Other projects include improving access and interpretation, protecting special habitats and providing training opportunities.

To read more about Elan Links and the other projects included in the scheme click, here: https://www.elanvalley.org.uk/about/elan-links

- - -

Ysgrifennodd Stephanie Kruse, Swyddog Treftadaeth Ddiwylliannol Elan Links, erthygl yn ddiweddar ar gyfer Gwasanaeth Swyddi Cefn Gwlad. Yn yr erthygl, mae Stephanie yn siarad am yr hyn y mae ei swydd yn ei olygu, yr hyn y mae wedi’i gyflawni hyd yn hyn a’r hyn sydd ar y gweill ar gyfer ein prosiect ‘pobl i gasgliadau’. Cliciwch y ddolen isod i ddarllen am waith Stephanie:

https://www.countryside-jobs.com/article/2021-04-30-telling-the-stories-of-the-elan-valley-and-rhayader

Mae Elan Links yn gynllun Loteri Treftadaeth arloesol a ariennir gan bartneriaeth sy'n buddsoddi bron i £ 3.4 miliwn yn Nyffryn Elan. Nod y cynllun yw amddiffyn treftadaeth a chynyddu cyfleoedd i ymwelwyr a'r gymuned leol. Bydd 26 prosiect yn cael eu cyflawni rhwng 2018 a 2023. Dim ond un o'r rhain yw'r prosiect 'Pobl i Gasgliadau'. Mae tîm Elan Links yn cyflwyno ystod eang o brosiectau gan gynnwys: gwella mynediad a dehongli, amddiffyn cynefinoedd arbennig a darparu cyfleoedd hyfforddi. Mae'r 26 prosiect hyn yn gweithio i dynnu sylw ac amddiffyn treftadaeth naturiol, ddiwylliannol ac adeiledig Cwm Elan. I ddarllen mwy am Elan Links a'r prosiectau eraill sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun, cliciwch yma: https://www.elanvalley.org.uk/node/6354?language=cy