New Film & Photography Group

Date: 
2 years 10 months yn ôl

Elan Links is offering an exciting opportunity for people interested in film or photography to improve their skills. The group, which is free to join, will cover a number of topics including the basic and fundamental skills of both filming and photography, composition, landscapes, wildlife, filming events, editing and more! For more information, email beth.rees@elanvalley.org.uk or join the Facebook group here.

 

Grŵp Ffilm a Ffotograffiaeth Newydd

Mae Cysylltiadau Elan Links yn cynnig cyfle cyffrous i bobl sydd â diddordeb mewn ffilm neu ffotograffiaeth er mwyn gwella eu sgiliau.  Fe fydd y grŵp, sy’n ddi-dâl, yn trafod nifer o bynciau gan gynnwys sgiliau sylfaenol ffilmio a ffotograffiaeth, cyfansoddiad, tirluniau, bywyd gwyllt, ffilmio digwyddiadau, golygu a mwy!  Am ragor o wybodaeth, ebostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk neu ymunwch â’r grŵp Facebook yma.