Elan Links Project Officer Vacancy

Date: 
2 years 2 mis yn ôl

Are you an effective communicator and coordinator? Do you like working with people? We're looking for somebody to coordinate the communications, community engagement and interpretation activity, for the Elan Links: People, Nature & Water Landscape Partnership Scheme.

The post holder will work with the other Elan Links Scheme staff and partners to ensure that the Elan Links Scheme, its vision and associated aims and objectives is visible across a number of platforms. Using the Elan Links Interpretation Strategy, they will develop a programme of activities and events (new and existing audiences) and interpretation tools to engage with and learn about the Elan Links Landscape and its unique heritage.

Closing Date: 12pm Wednesday 25th March 2020

Application Form                    Job Description

***

Ydych chi'n gyfathrebwr a threfnydd effeithiol? Ydych chi’n hoffi gweithio gyda phobl? Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu’r cyfathrebu, ymrwymiad cymunedol a gweithgarerwch dehongli, ar gyfer Elan Links: Cynllun Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr.

Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda staff a phartneriaid Cynllun Elan Links i sicrhau bod Cynllun Elan Links, ei weledigaeth a’i amcanion yn weladwy dros nifer o lwyfannau. Gan ddefnyddio Strategaeth Dehongli Elan Links, fe fyddan nhw’n datblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau (cynulleidfa newydd a phresennol) ac offer dehongli er mwyn cysylltu â a dysgu am Dirwedd Elan Links a’i etifeddiaeth unigryw.

Dyddiad Cau: 12yp Dydd Mercher 25ain Mawrth 2020

Ffurlen gais                           Disgrifiad Swydd