Elan Links: Archive Project Volunteer

Date: 
3 years 1 mis yn ôl

The Elan Links Archive Project aims to protect, record and celebrate Elan’s cultural heritage material which includes documents, memories, pictures and artefacts.  

A volunteer is required to assist the archivist in recording information onto the archive database. The majority of work will take place at CARAD in Rhayader and the Elan Valley Estate Office, however, some additional onsite work may be necessary.

If you would like to find out more about this role please contact Matt Rose on 01597 811527 or via matt.rose@elanvalley.org.uk

Nod Prosiect Archif Elan Links yw diogelu, cofnodi a dathlu deunydd treftadaeth ddiwylliannol Elan sy'n cynnwys dogfennau, atgofion, lluniau ac arteffactau.

Mae'n ofynnol i wirfoddolwr gynorthwyo'r archifydd i gofnodi gwybodaeth ar gronfa ddata'r archif. Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd yn CARAD yn Rhaeadr a Swyddfa Ystad Cwm Elan, fodd bynnag, efallai y bydd angen rhywfaint o waith ychwanegol ar y safle.

Os hoffech wybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â Matt Rose ar 01597 811527 neu drwy matt.rose@elanvalley.org.uk