Eyes on the Night Sky - June 2022

Welcome to the midsummer edition of Eyes on the Night Sky. Already we have reached the month that contains the shortest night of the year; the Summer Solstice falling on June 21st. The nights will be too light to see galaxies and nebulae at their best but there are plenty of other night sky treasures to discover.

Devils Gulch Community Drop-in Day

We would like to invite you to another of our upcoming Community Drop-in Days, which is being held in the Elan Valley Visitor Centre on Saturday 11th June 2022 from 10am until 4pm.

The Dwr Cymru Welsh Water team would be pleased to meet you and provide you with the opportunity to ask us any questions related to the Elan Valley, including information on our proposed solution to the rockfall in Devils Gulch and our works schedule to reopen this popular Bridleway and National Cycle Network route.

GOLWG AR WYBREN Y NOS – MIS MAI 2022

Croeso i rifyn y mis hwn o Lygaid ar Wybren y Nos.  Mae’r amser wedi gwibio oddi ar i gytserau’r gaeaf ymddangos yn ein hwybren ond rydym bron hanner ffordd drwy’r flwyddyn yn barod.  Gan nad yw’r Haul yn machlud yn is nag 20 gradd o dan y gorwel y mis hwn, mae’r gwir dywyllwch ond yn para am ychydig amser, cyn gorffen, gyda chyfnos gydol nos yn digwydd yng ngogledd y DU ar ddechrau’r mis, a tua diwedd y mis yn y de.