EYES ON THE NIGHT SKY - MAY 2020

Comet Swan - Image Credit & Copyright: Gerald Rhemann

Welcome to our second edition of Eyes on the Night Sky at Home. As spring is well advanced, the Sun sets later, rises earlier, resulting in less true darkness to see faint galaxies and nebulae. However, there are some opportunities to study some planets, and fingers crossed, there may even be a bright comet to see during the month of May! We will also get to know the Moon in more detail, whether you have binoculars, telescopes or just your eyes. 

GOLWG AR WYBREN Y NOS – EBRILL 2020

Croeso i’r rifyn arbennig hwn o “Golwg ar Wybren y Nos” ... o adre.  Wrth i ni gydweithio gyda’n gilydd er mwyn atal lledaenu’r Covid-19, trwy barchu’r canllawiau presennol wrth beidio â gwneud teithiau dianghenraid, fe ddangoswn i chi beth i’w weld o ddiogelwch eich cartref.  Y newyddion da yw, bod digonedd i’w weld â’r llygaid noeth, ysbienddrych a thelesgop.  Felly, gyda diod yn eich llaw, eisteddwch mewn cadair ardd a mwynhewch wybren y nos, gan fod yr awyr iach yn dda i’r iechyd a gall syllu ar wybren y nos serennog fod yn llesol i chi.