Three Dam Ramble

Event date: 
12 June 2021
Event time: 
11am / 11yb
Location: 
Llannerch y cawr car park

Powys Ramblers member Alan will lead this 4.5 mile scenic, family-friendly walk. Follow a wide track past the Dol y Mynach dam before climbing gently and enjoy good views of Caban Coch Reservoir. A short, steady climb leads up to undulating, open ground but provides great views of Caban Coch and Garreg Ddu reservoirs. The walk drops down, crosses two streams and passes a typical Welsh Long House which sits in the beautiful Claerwen Valley. Meet at Llannerch y cawr car park SN900616.

This event is free: please book your place here

---

Taith Gerdded y Tri Argae
12fed o Fehefin
Dydd Sadwrn

Fe fydd Alan, aelod o Grwydrwyr Powys, yn arwain y daith gerdded 4.5 milltir golygfaol, sy’n addas i’r teulu.  Dilynwch y llwybr llydan heibio argae Dôl y Mynach cyn dringo’n hamddenol a mwynhau golygfeydd da o argae Caban Coch.  Fe fydd taith fer a chyson yn arwain at dir agored ymdonnog ond sy’n cynnig golygfeydd da o argaeau Caban Coch a Charreg Ddu.  Mae’r daith gerdded yn disgyn, yn croesi dwy nant ac yn mynd heibio Tŷ Hir Cymreig nodweddiadol sy’n gorwedd yn hyfrydwch Dyffryn Claerwen.  Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y cawr SN900616.