CANCELLED : Pont ar Elan Show 2020

Event date: 
6 June 2020
Event time: 
1pm start
Location: 
Pont ar Elan SN 903716

2020 EVENT *CANCELLED*

1pm  Annual Dog Show with Hounds, Terriers and Lurcher rings plus class for whippets, spaniels, sheepdogs and any other breed dog and child handler class.
Refreshments on Site
Ring Secretary, Tudor Davies on 01597 811299 for more details.

6 Dydd Sadwrn – Sioe Pont ar Elan

6yp.  Sioe gŵn flynyddol gyda chylch arddangos ar gyfer cŵn hela, daeargwn a chŵn potsiwr ynghyd â dosbarthiadau ar gyfer corfilgwn, spaniels, cŵn defaid ac unrhyw frîd arall, ynghyd â chŵn dan oruchwylaeth plant.  Lluniaeth ar gael ar y safle.  Ffoniwch 01597 811299 am ragor o wybodaeth.  Man cyfarfod ym maes parcio Pont ar Elan.