*CANCELLED* Dark Sky Exhibition

Penbont House will be hosting this Dark Sky Exhibition, featuring a showcase of stunning night images taken by local photographers.

View more...

*CANCELLED* Exhibition: Before the Dams

*CANCELLED*

View photos of the farms around the Elan Valley before the dams were built by local photographers David James and Dave Richards.

Open between 10am and 5pm at the Visitor Centre.

 

Arddangosfa:  Cyn yr Argaeau 
 

Cyfle i edrych ar luniau y ffermydd sydd o amgylch Cwm Elan cyn adeiladu’r argaeau, gan ffotograffwyr lleol David James a Dave Richards.
 

View more...

*CANCELLED* Autumn Craft Fayre

*CANCELLED*

Our Visitor Centre is packed with local crafters and artists offering handmade jewellery, wildlife art, wooden crafts, paintings, craft demonstrations, up-cycled products, and traditional Welsh crafts.

 

Dydd Sadwrn 24 - Dydd Sul 25 - Ffair Grefft y Gwanwyn

Fe fydd ein Canolfan Ymwelwyr dan ei sang gyda chrefftwyr lleol ac arlunwyr yn cynnig gemwaith cartref, celf o fywyd gwyllt, crefftiau pren, lluniau, arddangosfeydd crefft, cynnyrch wedi’i ailgylchu, a chrefftiau traddodiadol Cymreig.

View more...

*CANCELLED* Dam Open Day

*CANCELLED*

Join our Rangers at one of our big Dam Open Days - an exclusive chance to venture into Pen y Garreg Dam and up to the central tower. You’ll enjoy a bird's-eye view of the dam wall – and learn about the feat of engineering that made Elan.

Park at Penbont car park and take a walk through the woodland, up the steps to the dam entrance. There is no need to book, simply turn up anytime between 1pm and 4pm.

View more...

*CANCELLED* Pumpkin Carving

*CANCELLED*

Come along to the Visitor Centre and carve your pumpkin ready for Halloween!

Two drop-in sessions - 10.30 am until 12.30 pm and 1.30pm until 3.30pm.

£3 per pumpkin.

No unaccompanied children please.

 

Dydd Mercher 28 - Dydd Gwener 30 - Cerfio Pwpen

10.30yb-12.30yp a 1.30-3.30yp. Dewch i’r Ganolfan Ymwelwyr i gerfio’ch pwmpen ar gyfer Noson Galan Gaeaf!

Sesiynau galw heibio – 10.30yb tan 12.30yp a 1.30yp tan 3.30yp.

£3 y bwmpen. Dim plant digwmni.
 

View more...

*CANCELLED* Spooky Spectacular Halloween Crafts

*CANCELLED*

Come along and make your own scary accessories in time for Halloween!

No unaccompanied children please.

Meet at the Elan Valley Visitor Centre.

Please book in advance on 01597 810880.

£3 per child.

 

Dydd Mercher 28 - Dydd Gwener 30 - Crefftau Bwganllyd Ysblennydd Calan Gaeaf

10.30yb-12.30yp a 1.30-3.30yp. Dewch i wneud eich ategolion bwganllyd eich hun yn barod ar gyfer Noson Galan Gaeaf!

Archebwch le ymlaen llaw.

£3 y plentyn. Dim plant digwmni.
 

View more...

*CANCELLED* Elan Eye

Enjoy the final weekend in October with some film and photography workshops. There’s something for everyone, with beginners’ photography workshops, a night photography workshop, an evening travelling back in time in a historical film evening or create a creepy Halloween stop motion short film, great fun for kids and adults alike!

Workshops include:

Night photography - limted places available

Spooky Animation workshop

View more...

*CANCELLED* Elan Eye: Night Photography Workshop

Looking to improve your night photography? Join Daniel Meredith for a relaxed, friendly workshop in the Elan Valley. The evening will include a talk with refreshments and live site tuition, including travel to sites.

This workshop is aimed at high level beginners – intermediates with a DSLR and tripod. Please note that we are not responsible for any equipment.

Limited places available, booking required. To book, please visit Eventbrite.


 

View more...

*CANCELLED* Elan Eye: Spooky Animation Workshop

Create a creepy, Halloween-themed stop-motion short film with Jim Elliott in our drop in session at the Elan Valley Visitor Centre. Children must be accompanied by an adult. Drop in session. £2 per child, payable on the day.

For more information, please contact beth.rees@elanvalley.org.uk


Crëuwch ffilm fer iasol, stop-symudiad ar thema Nos Galan Gaeaf gyda Jim Elliott, mewn sesiwn galw heibio yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan.  Rhaid i bob plentyn gael ei warchod gan oedolyn. Sesiwn galw heibio. £2 y plentyn.

View more...

*CANCELLED* Spooky Spectacular Halloween Crafts and Glitter Tattoos

*CANCELLED*

Come along and make your own scary accessories in time for Halloween, with spooky glitter tattoos from Inky Sparkles!

No unaccompanied children please.

Meet at the Elan Valley Visitor Centre.

Please book in advance on 01597 810880.

£5 per child.

 

Dydd Sadwrn 31 – Crefftau Bwganllyd Ysblennydd Calan Gaeaf

10.30yb-12.30yp a 1.30-3.30yp. Dewch i wneud eich ategolion dychrynllyd eich hun ar gyfer Calan Gaeaf, gyda thatws pelydru ar gael hefyd!

Archebwch le o flaen llaw.

View more...

*CANCELLED* Elan Eye: Historical Film Evening

Relive Rhayader and Elan Valley's past in a series of local historical films at Rhayader Museum & Gallery. Light refreshments provided. Booking recommended: please visit Eventbrite.

View more...

*CANCELLED* Elan Eye: Beginners' Camera Workshop

Bamboozled by buttons on your camera? Fed up with focusing and annoying with apertures? Join our beginner's workshop to take the confusion out of your camera! 

Places are limited, so please book ahead: please visit Eventbrite


Mewn penbleth am y botymau ar eich camera?  Wedi cael llond bol ar ffocysu ac wedi blino ar yr agorfaoedd?  Ymunwch â’n gweithdy i ddechreuwyr er mwyn dod i ddeall eich camera yn well!

View more...

*CANCELLED* Blast Off! Bottle Rockets

*CANCELLED*

Come along to the Visitor Centre to design, manufacture and launch your own rocket.

Only £3 for your rocket materials.

Please book in advance on 01597 810880.

No unaccompanied children please.

 

Dydd Sul 1 – Chwythiad! Rocedi Potel
10yb – 12yp & 1 – 3yp. Dewch i’r Ganolfan Ymwelwyr i gynllunio, cynhyrchu a lansio’ch rocet eich hun.

Dim ond £3 am eich deunydd roced.

Dim plant digwmni.

View more...

*CANCELLED* Father Christmas at Elan

*CANCELLED*

Father Christmas will be stopping at the Elan Valley Visitor Centre. There will be Christmas craft activities while you wait to see him.

No unaccompanied children please.

Contact 01597 810880. Price TBC.

 

Dydd Sadwrn 5 - Dydd Sul 6 - Siôn Corn yn Elan

11yb-3yp. Fe fydd Siôn Corn yn galw heibio yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan.

Fe fydd gweithgareddau crefft Nadoligaidd tra fyddwch yn aros i’w weld.

Dim plant digwmni. Pris i’w gadarnhau.
 

View more...

*CANCELLED* Father Christmas at Elan

*CANCELLED*

Father Christmas will be stopping at the Elan Valley Visitor Centre. There will be Christmas craft activities while you wait to see him.

No unaccompanied children please.

Contact 01597 810880. Price TBC.

 

 

Dydd Sadwrn 12 - Dydd Sul 13 - Siôn Corn yn Elan

11yb-3yp. Fe fydd Siôn Corn yn galw heibio yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan.

Fe fydd gweithgareddau crefft Nadoligaidd tra fyddwch yn aros i’w weld.

Dim plant digwmni. Pris i’w gadarnhau.

View more...

*CANCELLED* Father Christmas at Elan

*CANCELLED*

Father Christmas will be stopping at the Elan Valley Visitor Centre. There will be Christmas craft activities while you wait to see him.

No unaccompanied children please.

Contact 01597 810880. Price TBC.

 

 

Dydd Sadwrn 19 - Dydd Sul 20 - Siôn Corn yn Elan

11yb-3yp. Fe fydd Siôn Corn yn galw heibio yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan.

Fe fydd gweithgareddau crefft Nadoligaidd tra fyddwch yn aros i’w weld.

Dim plant digwmni. Pris i’w gadarnhau.

View more...

*CANCELLED* Get Festive with Rhayader Male Voice Choir

*CANCELLED*

Get festive after your visit to see Father Christmas with Rhayader Male Voice Choir. Traditional Welsh songs and carols with mince pies, mulled wine and truffles.

 

Dydd Sul 20 - Amser Nadoligaidd gyda Chôr Meibion Rhaeadr

3-4.30yp. Cyfle i chi fod yn Nadoligaidd ar ôl eich ymweliad â Siôn Corn gyda Chôr Meibion Rhaeadr.

Caneuon traddodiadol Cymreig a charolau a theisennau Nadolig, gwin poeth a thryffls.

 

View more...

*CANCELLED* Dambusters Walk

*CANCELLED*

A 4 mile guided walk to learn about the area, including the remains of Nant y Gro Dam which was used for tests before the WW2 Dambusters Raid.

There is a steep climb of 40metres up the steps to the top of the dam and then a very steep 140 metre climb.

Meet at the Visitor Centre.

 

Dydd Llun 28 – Taith Gerdded y Dambusters

10yb-1yp. Taith gerdded tywys am 4 milltir i ddysgu mwy am yr ardal, gan gynnwys gweddillion argae Nant y Gro a ddefnyddiwyd ar gyfer profion cyn Ymosodiad y Dambusters yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

View more...

*CANCELLED* Dam Open Hour

*CANCELLED*

Join our Rangers at one of our big Dam Open Hours - an exclusive chance to venture into Pen y Garreg Dam and up to the central tower. You’ll enjoy a bird's-eye view of the dam wall – and learn about the feat of engineering that made Elan.

Park at Penbont car park and take a walk through the woodland, up the steps to the dam entrance. There is no need to book, simply turn up anytime between 2pm and 3pm.

View more...

*CANCELLED* Make your own Bird Feeder

*CANCELLED*

Come along to the Visitor Centre and make your own bird feeder to keep the birds happy this winter!

£3 per person, payable on the day.

Two drop-in sessions: 10.30am to 12.30pm and 1.30-3.30pm.

No unaccompanied children please.

 

Dydd Iau 31 - Gwnewch eich Ymborthwr Adar eich hun  
10.30yb-12.30yp a 1.30-3.30yp. Dewch i’r Ganolfan Ymwelwyr a gwnewch eich ymborthwr adar eich hun er mwyn cadw’r adar yn hapus y gaeaf hwn!

Dau sesiwn galw heibio am £3 y pen. Dim plant digwmni.
 

 

View more...

Village Tour

Learn about the history of Caban Coch Dam, the workers’ village and other stories on this easy one mile walk.

Meet at the Visitor Centre.

 

 Dydd Gwener 1 – Taith y Pentref
 2-3.30yp. Dysgwch am hanes argae Caban Coch, pentref y gweithwyr ac hanesion eraill ar y daith gerdded un filltir hawdd yma.

View more...

Reservoir Roundabout 2021 ***CANCELLED***

THIS EVENT IS CANCELLED FOR 2021
The event hopefully will take place in 2022 scheduled for Saturday 8th January 2022

Annual Walking (or running) CHALLENGE EVENT held across OPEN AND CHALLENGING UPLAND TERRAIN in and around the Elan and Claerwen Valleys.
The route is waymarked in parts but MAP READING SKILLS ARE REQUIRED.
Either 13 or 20 mile courses are available.  Entry Fee & Kit Check apply.

View more...

The Future at your Fingertips

Aberystwyth University's Faculty of Business and Physical Science will be hosting a public engagement event relevant to current ongoing research at the university.

Further details to follow......

 

Dydd Sul 21 - Y Dyfodol ar flaenau eich bysedd  

Fe fydd Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiadau sy’n ymgysylltu â’r cyhoedd ar y dyddiadau hyn sy’n berthnasol i’r ymchwil barhau gyfredol yn y brifysgol.  Bydd manlynion pellach yn dilyn ar-lein.
 

View more...