O gwmpas y Foel

Dechrau Visitor Centre view

Pellter5.3 miles

Anhawster Strenuous ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Hills
Mynediad a chyfleusterau Tearoom Toilets

Route card not available

Dau dringiad serth; 30 metr dros 0.1 cilomtr a 180 metr dros 1 cilometr.  Mae hefyd dau ran serth i lawr, un dros ran gorsog.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 3 awr.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device