Llwybr Cwm Elan

Dechrau Rhayader view

Pellter9 miles

Anhawster Multi-Access ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd Woodland
Mynediad a chyfleusterau Easy access Toilets

Route card not available

Llwybr llinellog yw Llwybr Cwm Elan sy’n dilyn  hen lein Rheilffordd Gorfforaeth Birmingham.  Mae’r llwybr yn dechrau yng Nghwmdauddwr, i’r gorllewin o Raeadr ac yn gorffen 13 cilomedr (9 milltir) yn bellach i fyny Cwm Elan ger Argae Craig Goch.

Pwrpas y llwybr yw i wella’r mynediad i Gwm Elan a’r wlad o’i gwmpas, yn arbennig ar gyfer y rhai llai abl.  Llwybr ceffyl yw’r llwybr rhwng Craig Goch a Phen y Garreg.  Fodd bynnag, llwybr caniataol a gytunwyd rhwng y tirfeiddianwyr, Dŵr Cymru Welsh Water, Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed a Cyngor Sir Powys yw’r llwybr hwn rhwng Pen y Garreg a Rhaeadr ac nid yw’n dilyn hawl tramwy

Mae’r llwybr ar agor ar gyfer cerddwyr, seiclwyr a cheffylau. Fel ar lwybrau ceffyl, rhaid i seiclwyr a marchogwyr ceffyl ostwng i gerddwyr a’r llai abl.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device