Parc Rhyngwladol Wybren Dywyll Cwm Elan

Yn fyr

Mae Cwm Elan yn Barc Rhyngwladol Wybren Dywyll (Lefel Arian)

Yn 2015, dyfarnwyd statws Parc Rhyngwladol Wybren Dywyll i Ystâd Gwm Elan, sef y parc cyntaf yn y byd o dan berchnogaeth gyhoeddus ond sy’n agored i’r cyhoedd, i gael y statws yma.

Yma ar Ystâd Elan dyfarnwyd i ni statws lefel arian gan Gymdeithas Ryngwladol Wybren Dywyll (International Dark Sky Association (IDA)) a leolir yn Arizona, UDA.  Golyga’r statws bod y 45,000 erw yng Nghwm Elan yn cael ei warchod yn erbyn llygredd goleuni er budd y rhai sy’n byw a gweithio yma, ynghyd â’r niferoedd o ymwelwyr.  Mae’r statws hefyd yn cynnig lloches i’r digonedd o fywyd gwyllt a natur y dydd a’r nos yma ar yr ystâd.

 

 

Beth yw Parc Rhyngwladol Wybren Dywyll?

“Tir yw IDA International Dark Sky Park (IDSP) sy’n meddu ar nosweithiau serennog o ansawdd eithriadol neu hynod ynghyd ag amgylchedd nosol sy’n cael ei warchod yn bennaf am ei dreftadaeth wyddonol, naturiol, addysgol, ddiwylliannol, ac/neu ar gyfer mwynhad y cyhoedd.  Gall y tir fod o dan berchnogaeth gyhoeddus neu berchnogaeth breifat a bod y perchennog/perchnogion yn caniatau mynediad parhaol, di-dor i’r cyhoedd i’r ardaloedd penodol sy’n gynwysedig ym meysydd dynodedigyr IDA.”

Yn ogystal â Pharciau Wybren Dywyll mae hefyd Cymunedau Wybren Dywyll, Gwarchodfeydd a Llochesau.Yma yng Nghymru cawn y fraint o ddathlu Parc Cenedlethol Bannau Brycheiniog – Gwarchodfa Wybren Dywyll a Pharc Cenedlaethol Eryri – Gwarchodfa Wybren Dywyll.  Ar hyn o bryd, Cwm Elan yw’r unig Barc Rhyngwladol Wybren Dywyll yng Nghymru.

Eisiau gwybod mwy?

Bydd y tudalennau canlynol yn gymorth wrth i chi ddechrau dysgu am astudio’r sêr a rhoi gwybodaeth ynghlyn â ble i syllu ar y sêr ar Ystâd Gwm Elan:

Dechrau arni

Llygredd Goleuni

Offer

Ble i Fynd

Ble i aros?

I fwynhau ein wybren eithriadol yn ystod y nos, mae gennym fythynnod hunan-arlwyol ar eich cyfer er mwyn syllu ar y sêr mewn moethusrwydd.  Lleolir ein bythynnod mewn ardaloedd heb lawer neu dim llygredd goleuni.  Dewch i aros mewn lle sydd ymhlith y lleiaf llygredig ei oleuni yn Ewrop!

Beth sydd ymlaen?

I gael y diweddaraf am newyddion ar yr Wybren Dywyll cofrestrwch i dderbyn ein llythyr newyddion, gweler y cysylltiad ar waelod y dudalen we hon.  Cadwch olwg ar ein Canllaw ar Gadw Llygaid ar yr Wybren Nos yn ein hadran newyddion misol i’ch cynorthwyo i ddarganfod beth sydd yn yr wybren a chwilio am y trysorau pell gan ddefnyddio ysbienddrychau, telesgopau a’ch llygaid eich hun.

Am ddigwyddiadau Wybren Dywyll, edrychwch ar ein tudalen we Beth sydd Ymlaen, Facebook (ElanValley) a Trydar (elan_valley).

Hoffwn weld eich lluniau o’r wybren dywyll yng Nghwm Elan – rhannwch nhw gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol enu instagram #elanvalleydarkskypark.

Beth Nesaf?

Mae gan Gwm Elan bum mlynedd o’r cyfnod cymeradwyo i gyrraedd 90% o wybren dywyll er mwyn cydymffurfio; rydym wedi cyrraedd 88.95% ar hyn o bryd.  Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i leihau y gwastraff goleuni ar yr Ystâd ac i wella ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth er mwyn sicrhau bod unrhyw olau newydd ac angenrheidiol yn cyrraedd y safon cydnabyddedig.

Find more about Weather in Rhayader, UK

Credyd:  Lluniau oddi wrth David Tolliday.  Tynnwyd y llun cyntaf ger Argae Claerwen a thynnwyd yr ail lun ger Ffermdy Penglaneinon.