DIGWYDDIADAU

Neges coronavirus 6.7.2020

Mae'r holl Feysydd Parcio ar agor, parciwch yn ofalus a pharchwch ymwelwyr eraill  https://eola.co/w/939/activities

Bydd trelar 'Y Gegin' wrth y ganolfan ymwelwyr yn gwerthu bwyd a diodydd poeth ac oer

Mae cyfleusterau tŷ bach cyfyngedig ar gael ac rydyn ni'n gobeithio agor rhagor cyn bo hir!

Cewch logi beics ond rhaid bwcio ymlaen llaw.

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i wneud gwelliannau i'r ganolfan ymwelwyr ac rydyn ni'n paratoi i’w hagor cyn gynted â phosibl.

Mae Penbont ar gau o hyd, ond byddwn ni'n rhannu'r cynlluniau i ailagor yn fuan.
 
Defnyddiwch ddulliau talu digyffwrdd lle bo modd, a bwciwch le parcio ymlaen llaw trwy'r wefan.

Cynlluniwch eich ymweliad yn ddiogel ymlaen llaw - edrychwch ar y wefan cyn teithio a pharchwch drigolion, tir fferm a chymunedau lleol.

Mae'r holl fesurau hyn ar waith er diogelwch ymwelwyr a staff, diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus a gobeithio y cewch ymweliad diogel â Chwm Elan cyn bo hir #cwmelan #cymruddiogel

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth.

YMWELD Â CHWM  ELAN YN DDIOGEL

  • Dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio'n lleol
  • Cadwch 2m (tua 2 ddafad) draw wrth eraill
  • Peidiwch â chynnau barbeciw neu dân
  • Dim aros dros nos
  • Cadwch gŵn ar dennyn
  • Parchwch drigolion lleol a thir fferm
  • Ewch â'ch sbwriel adre - peidiwch â gadael dim ond eich diolch
  • Mwynhewch eich ymweliad