DIGWYDDIADAU

Neges coronavirus

Mae caffi'r Ganolfan Ymwelwyr ar agor am wasanaeth tecawê a bwyta i mewn erbyn hyn.

Mae Siop Anrhegion y Ganolfan Ymwelwyr ar agor.

Mae'r holl doiledau ar agor yn y Ganolfan Ymwelwyr, Pentref Elan, Maes Parcio Claerwen a Maes Parcio Craig Goch.

Mae'r Maes Chwarae ar agor.

Mae Tŷ Penbont ar agor am fwyd a diod tu allan.

Mae'r Hyb Beics ar agor i chi logi beic i grwydro'r ystâd – bwciwch yma.

O 24 Ebrill ymlaen, gall 6 pherson o 6 aelwyd ymweld â'n mannau awyr agored (heb gynnwys plant dan 11 oed neu ofalwyr o'r aelwydydd yna).