Sustainable Woodland Management Course

Date: 
2 years 8 months ago

Free 12 Week Course based in the Elan Valley

2 days a week (Tues & Weds) for 12 weeks. Starting on the 14th Jan 2020 and based at the Elan Valley.

A free course for those who are interested in learning more about habitat management

Contact Gayle for more details: powysmentor@tircoed.org.uk / 01579 811527

----

2 ddiwrnod yr wythnos (Mawrth a Fercher) am 12 wythnos. Gan ddechrau ar 14eg o Ionawr 2020 a wedi'i lleoli yng Nghwm Elan.

Cwrs am ddim i'r rhai sydd gyda diddordeb mewn dysgu mwy am reoli cynefinoedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a powysmento@tircoed.org.uk / 01597 811527