Elan Valley has Wales' First Interactive iSandBox

Date: 
2 years 10 months ago

Elan Links has recently acquired an interactive iSandBox, the first of its kind in Wales. The sandbox uses augmented reality to entertain and educate using technology that changes an image that is projected onto the sand. As users change the landscape of the sand, the image will change accordingly. There are 19 different zones - from a safari to a coral reef, volcano to glaciers. 

The augmented reality sandbox allows children to discover different worlds and timescales, while developing skills that range from map reading, construction, learning about the environment, to teamwork, communication and even motor skills.

 

 

There will be a launch event for the public at the visitor centre on the 12th of October from 10am  - 1pm. If interested, people can register their school or organisation from the local and Birmingham area, before arranging a visit and lessons. For more information, contact beth.rees@elanvalley.org.uk

 

For more information on the iSandBox, visit: h

MAE GAN GWM ELAN BLWCH TYWOD RHYNGWEITHIOL CYNTAF CYMRU

 

Mae Elan Links newydd dderbyn Blwch Tywod rhyngweithiol, y cyntaf yng Nghymru.  Mae’r blwch tywod yn defnyddio realiti estynedig ar gyfer diddanu ac addysgu ac yn defnyddio technoleg sy’n newid delweddau a thaflir ar y tywod.  Wrth i’r defnyddwyr newid y tirlun ar y tywod, fe fydd y ddelwedd yn newid.  Mae 19 o wahanol parthau – o saffari i riff cwrel, llosg fynydd i rewlifoedd.

Mae’r blwch tywod realiti estynedig yn helpu plant i ddarganfod bydoedd gwahanol a chyfnodau amser, tra’n datblygu sgiliau o ddarllen mapiau, adeiladu, dysgu am yr amgylchedd, i waith tîm, cyfathrebu a hyd yn oed sgiliau symud.

Fe fydd digwyddiad lawnsio cyhoeddus yn y Ganolfan Ymwelwyr ar y 12fed o Hydref o 10yb – 1yp.  Os oes gennych ddiddordeb, fe all pobl cofrestru eu hysgolion neu fudiadau o’r ardal leol a Birmingham, cyn trefnu ymweliad a gwersi.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â bethrees@elanvalley.org.uk

 

Am ragor o wybodaeth ar y Blwch Tywod Rhyngweithiol, ewch i https://isandbox.co.ukhttps://isandbox.co.uk

ttps://isandbox.co.ukhttps://isandbox.co.uk