Elan Valley Creative Wales Fellowship Open for 2021-22

Date: 
1 year 2 months ago

Elan Valley Creative Wales Fellowship Award 2021-22

The Elan Valley has been awarded a prestigious Fellowship from the Arts Council of Wales. Applications from creative practitioners working in any art form are invited to apply for the Elan Valley Creative Wales Fellowship in the Elan Valley, Mid Wales. The one-year long Fellowship is available from September 2021 - August 2022.

The Elan Valley Creative Wales Fellowships offer established creative practitioners, based in Wales, a chance to experiment and develop their practice, while giving them time away from usual commitments in a beautiful, inspiring setting. The Fellowship includes six months’ accommodation within a one-year period, and a £9,000 bursary.

The Elan Valley is a beautiful and dramatic landscape shaped by the influence of the Victorian-era dams and reservoirs.  Today the entire 72 square mile water catchment, which equates to 1% of Wales is a haven for wildlife with over 80% of the landscape under special protection.

The Fellowship opportunity is part of the Elan Links: People, Nature & Water Scheme, a £3.3 million programme to safeguard the unique and varied heritage of Elan while significantly enhancing outcomes for people, communities and heritage for the long term.

Supported by the National Lottery Heritage Fund, Arts Council of Wales, Elan Valley Trust, Dŵr Cymru Welsh Water and Community Arts Rhayader and District (CARAD).

The closing date for applications is midday Friday 25th June 2021.

Download the brief and application form here. Alternatively, please email caroline.freeman@elanvalley.org.uk

 

Gwobr Cymrodoriaeth Cymru Creadigol Cwm Elan 2021-22

Mae Cwm Elan wedi derbyn gwobr cymrodoriaeth mawreddog gan Cyngor Celfeddydau Cymru.  Mae cyfle i artistiaid sy’n gweithio gyda unrhyw ffurf celf i geisio am y Gwobr Cymrodoriaeth Cymru Greadigol Cwm Elan, yng nghanolbarth Cymru, Cwm Elan.  Fe fydd un Cymrodoriaeth, sy’n para blwyddyn yn cael ei penodi ar gyfer Medi 2021 – Awst 2022

Mae’r Cymrodoriaeth yn cynnig cyfle unigryw i ymarferwyr o unrhyw ffurf celf, sydd yng nghanol eu gyrfa, i arbrofi ac ystyried, gan gynnig yr amser a’r gofod i artistiaid ddatblygu eu harfer greadigol trwy ymchwil, astudiaeth ac ymchwiliad ymarferol, trwy gynnig cyfle iddynt dreulio amser o fewn tirlun hyfryd a diarffordd.  Mae’r Cymrodoriaeth yn cynnwys chwech mis o llety mewn bwthyn yng Nghw Elan o fewn y cyfnod blwyddyn yn ogystal a ffi penodol o £9,000.

Mae Cwm Elan yn dirwedd hardd a dramtig o dan ddylanwad y argaeau a chronfeydd oes Fictoria. Heddiw mae'r dalgylch dŵr 72 milltir sgwar, sy'n cyfateb i 1% o Gymru yn hafan i fywyd gwyllt gyda dros 80% o'r dirwedd dan warchodaeth arbennig.

Mae’r Cymrodoriaethau yn rhan o Gynllun Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr, Natur a Phobl, rhaglen £3.3 miliwn i ddiogelu treftadaeth unigryw ac amrywiol Elan wrth gyfoethogi’n sylweddol ar ganlyniadau i bobl, cymunedau a threftadaeth ar gyfer yr hirdymor.

Mae’r Cynllun yn cael ei arainnu gan Cronfa Treftataeth y Loteri Cenedlaethol, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ymddireidolaeth Cwm Elan, Dwr Cymru a Grwp Chelf Cymuedol Rhaeadr a’r ardal (CARAD).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner Dydd, 12pm Dydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Lawrlwythwch y briff a ffuflen gais. Neu ebostiwch caroline.freeman@elanvalley.org.uk