Elan Links Volunteer : Cultural Heritage Office Help - Flexible Hours

Date: 
2 years 11 months ago

My job is to collect, record and make the stories of the people of Elan Valley accessible – and there are soooo many of them.  I need help in the office to arrange appointments, do research, organise meetings, exhibitions and events, and generally assist me in celebrating this very special place.

I need someone who can use a laptop, can type (not necessarily fast but accurately) and is happy to talk to people both on the phone and face to face.

If you would like to find out more about these roles please contact Stephanie on 01597 811527 or via Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk

Fy ngwaith i yw casglu, cofnodi a gwneud straeon pobl Cwm Elan yn hygyrch - ac mae yna lawer ohonynt. Mae angen help arnaf yn y swyddfa i drefnu apwyntiadau, gwneud ymchwil, trefnu cyfarfodydd, arddangosfeydd a digwyddiadau, ac yn gyffredinol fy helpu i ddathlu'r lle arbennig iawn hwn.

Mae arnaf angen rhywun sy'n gallu defnyddio gliniadur, yn gallu teipio (ddim o reidrwydd yn gyflym ond yn gywir) ac mae'n hapus i siarad â phobl ar y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Os hoffech gael gwybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â Stephanie ar 01597 811527 neu drwy Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk