Bridleway closure in the Elan Valley

Date: 
11 months 1 week ago

Please be aware that the bridleway LC298(A) between Nantgwyllt Church, on the boundary of Llanerchi Wood, and Ciloerwynt Farm, will be closed for a period of 21 days from 6th September 2021, for approximately 530 metres.

The closure is being undertaken in the interest of public safety due to emergency works needed to repair a high voltage cable, from the Claerwen dam electricity turbine.

There is no alternative diversion route, so please avoid the area. This will especially affect anyone completing the Black Cottage Mountain Bike Route: https://www.mbwales.com/listings/black-cottage/

This does not affect our new Mountain Bike Tracks above Nantgwyllt Church in Llanerchi Wood.

For more information, please email Elan Rangers Rangers.Elan@dwrcymru.com

 

Cau Llwybr Ceffylau yng Nghwm Elan

Bydd darn tua 530 metr o hyd o lwybr ceffylau LC298(A) rhwng Eglwys Nantgwyllt, wrth ffin Coedwig Llanerchi, a Fferm Ciloerwynt ar gau am gyfnod o 21 diwrnod o 6 Medi 2021 ymlaen.

Bydd y llwybr ar gau er diogelwch y cyhoedd am fod angen cyflawni gwaith brys i drwsio cebl foltedd uchel o dyrbin trydan argae Claerwen.

Nid oes llwybr gwyriad addas ar gael, felly osgowch yr ardal os gwelwch yn dda. Bydd hyn yn effeithio'n arbennig ar unrhyw un sy'n dilyn Llwybr Beicio Mynydd y Bwthyn Du: https://www.mbwales.com/listings/black-cottage/

Nid yw'n effeithio dim ar ein Llwybrau Beicio Mynydd newydd uwchlaw Eglwys Nantgwyllt yng Nghoedwig Llanerchi.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan: https://www.elanvalley.org.uk/ neu e-bostiwch Ofalwyr Elan ar Rangers.Elan@dwrcymru.com