Artists' Residencies Open for Second Round

Date: 
3 years 6 months ago

Elan Valley Artists' Residencies Programme 2019 – 20

Applications are invited from visual artists for the 2019 - 20 Artists Residency programme in the Elan Valley, mid-Wales.  Three residencies are available - one for July - December 2019 and two for 2020. Through the arts we want to better understand, explore and engage with nature, water and issues around sustainability, as well as the rural/urban dynamic. The Artists’ Residencies aim to achieve this.

The Elan Valley is a special place with a unique landscape, story and history. Part of the rugged Cambrian Mountains, it is a beautiful and unspoilt area, which is a haven for wildlife. It is made even more compelling by the Victorian era dams and reservoirs which together create a wonderful, living landscape.

The residencies programme is supported by the Arts Council of Wales, Elan Valley Trust, Dŵr Cymru Welsh Water and Community Arts Rhayader and District (CARAD).

Application Form English     Artists Brief English

Rhaglen Breswylfa Arlunwyr Cwm Elan 2018-19

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth arlunwyr gweledol ar gyfer rhaglen Breswylfa Arlunwyr yng Nghwm Elan, canolbarth Cymru.  Mae tri lle preswyl ar gael – un ym mis Awst – mis Rhagfyr 2019 ac dau 2020.  Trwy’r celfyddydau, rydym eisau cael gwell ddealltwriaeth, archwilio a gweithio’n agos gyda natur, dŵr a materion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd, ynghyd â deinamig gwledig/trefol.  Bwriada Preswylfa’r Arlunwyr gyflawni hyn.

Mae Cwm Elan yn le arbennig gyda thirwedd unigryw, stori a hanes.  Yn rhan o fynyddoedd garw y Cambria, mae’n ardal brydferth, sydd heb ei difetha, ac sy’n hafan i fywyd gwyllt.  Mae hyd yn oed yn fwy atyniadol oherwydd yr argaeau a’r cronfeydd dŵr Fictoraidd sy’n creu tirwedd rhyfeddol a byw.

Cefnogir y rhaglen breswyliad gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Dŵr Cymru Welsh Water a Community Arts Rhayader and District (CARAD).

Ffurlen gais     Briff Artistiaid