GOLWG AR WYBREN Y NOS: RHAGFYR 2020

Croeso i rifyn diweddaraf Golwg ar Wybren y Nos, lle y byddwn yn dewis digwyddiadau gorau’r wybren ym mis Rhagfyr.  Fe fydd hwn yn fis arbennig am ddigwyddiadau seryddol mawr felly gwisgwch ddillad cynnes, gwnewch ddiod poeth ac ewch tu allan!

EYES ON THE NIGHT SKY - DECEMBER 2020

Welcome to the latest edition of Eyes on the Night Sky, where we will select the best night sky events for December. This is going to be a great month for major astronomical events so wrap up warm, grab a hot drink and get outside!

Covid-19 Update

Elan Valley is closed in line with the latest Welsh Government lockdown announcement. We will update our position in line with government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae Cwm Elan ar gau. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.