Golwg ar Wybren y Nos – Mis Medi 2020

Croeso i rifyn mis Medi o “Olwg ar Wybren y Nos,” lle cewch eich cyflwyno i rai o nodweddion mwyaf diddorol wybren y nos.  Mae mis Medi yn fis arbennig o dda ar gyfer planedau, syllu ar y Llwybr Llaethog a dod i hyd i wyrthrychau llai oherwydd y nosweithiau hirach.  Fe fyddwn hefyd yn cynnwys gwibdaith frys o wrthrychau pellenig y wybren y gellir eu gweld gyda’r llygaid noeth.

EYES ON THE NIGHT SKY: SEPTEMBER 2020

Welcome to the September edition of Eyes on the Night Sky, where we will present to you the most interesting night sky targets. September is a great month for planets, Milky Way gazing and picking out fainter objects due to the longer nights. We will also provide a whistle-stop tour of deep sky objects you can see with the unaided eye.