Jobs

Vacancy

ELAN VALLEY:

Elan Valley Trust are looking for the following staff for the Elan Links Landscape Partnership Scheme:

 

Assistant Scheme Manager

 

22.5 / 37.5 hours per week, £28k-£32k pro rata

For more information please visit www.elanvalley.org.uk/jobs

Closing date: 12pm Thursday 18th of November 2021

Interview Date: 22nd/23rd of November 2021

 

Job Description:

https://www.elanvalley.org.uk/sites/default/files/assets/2021.10.14%20Assistant%20Scheme%20Manager%20Final.pdf?fbclid=IwAR0y8MsuoshztVHaR7CUykG1bPsM0dYaoSYguW8u9X02c0Uw6ClOWP7YWiY

Application Form:

https://www.elanvalley.org.uk/sites/default/files/assets/Elan%20Links%20Application%20Form.pdf?fbclid=IwAR1hIRzSC5dbwaSDhRqB5bcT7Dgmn_HBxIYY3fSR5JYVa93Y6BqeTKkdIEY

 

 

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn edrych am staff ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links:

 

Dirprwy Rheolwr Cynllun

 

22.5 awr yr wythnos, cyflog o £28k-£32k pro rata

Am fwy o wybodaeth ewch I www.elanvalley.org.uk/jobs

Dyddiad Cau Amser: 12pm Dydd Iau 18fed o Dachwedd

Dyddiad Cyfweld: 22ain/23ain o Dachwedd 2021

 

Disgrifiad Swydd:

https://www.elanvalley.org.uk/sites/default/files/assets/2021.10.14%20Assistant%20Scheme%20Manager%20Final%20%28W%29.pdf?fbclid=IwAR0uU8JFiiG3LumLELa-Gydd4Comrtdnd88zIVaXUqtNpAxepVGG-Dq6vOM

Ffurflen Gais:

https://www.elanvalley.org.uk/sites/default/files/assets/Elan%20Links%20Application%20Form%20Welsh.pdf?fbclid=IwAR2Nap31xqR9b5oGHyTQqzFinTl3b3VnkKvlcKTnbyw47QsBS9UAV76LQqI

PENBONT HOUSE:

The Tearooms and B&B are looking for waiters, cleaners and cooks.

please email  manager@penbonthouse.co.uk or call 07494023463

Mae y Tearooms a Gwely a Brecwast yn chwilio am weinydd, glanhawyr a staff cegin.

Cleaner required for Saturday Holiday Cottage

excellent rates of pay

please email for more details

manager@penbonthouse.co.uk

Cartrefi GWYLIAU ELAN VALLEY:

Angen glanhawr ar gyfer dydd Sadwrn

e-bostiwch am fwy o fanylion

manager@penbonthouse.co.uk

VISITOR CENTRE:

Seasonal Food Service Assistant

Cynorthwyydd Gweini Bwyd Tymhorol

 

Seasonal Activity Instructor

Hyfforddwr Gweithgaredd Tymhorol

 

PENBONT HOUSE:

The Tearooms and B&B have positions ranging from waiter to supervisor, cleaners and kitchen staff. If you are interested in working at Penbont House, please send a CV  to manager@penbonthouse.co.uk

Mae gan y Tearooms a Gwely a Brecwast swyddi sy'n amrywio o weinydd i oruchwyliwr, glanhawyr a staff cegin. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn Penbont House, anfonwch CV at manager@penbonthouse.co.uk

Volunteering

Elan Links would like your help! They are looking for volunteers to help with the following:

Archive Project Volunteer 

Oral History Recorder

Cultural Heritage Office Help

Please click each item for more information.

We have a great team of people here at Elan, both volunteers and staff. If you are interested in helping in a voluntary capacity, please forward your details and CV to info@elanvalleytrust.org