Ymwelwch â Chwm Elan

Yn fyr

RYDYM AR AGOR 364 DIWRNOD (AR WAHÂN I DDYDD NADOLIG)!

Dihangwch i Gwm Elan!  Rydym ymhell i ffwrdd o brysurdebdi-ildio’r bywyd cyfoes ond yn ddigon agos i dreulio diwrnod bythgofiadwy o Birmingham (i ble mae’r rhan fwyaf o’n dŵr yn teithio!), Caerdydd a Manceinion.

Mae’n Ganolfan Ymwelwyr sydd islaw argae Caban coch yn le da i ddysgu am gampwaith adeiladu’r argaeau, ac am ffyrdd eraill o fwynhau. Ceir siop anrhegion gyda mapiau defnyddiol, cynnyrch lleol a phethau i gofio’r ymweliad â Chwm Elan.  Mae gennym hefyd gaffi eang ochr yn ochr ag Afon Elan sy’n cynnig byrbrydau a phrydiau o fwyd.

Os oes gennych ddiddordeb ymweld fel rhan o grŵp mwy mewn bws moethus, mae’n werth i chi gysylltu ymlaen llaw.  Mae’n bleser gennym groesawu grwpiau, gan gynnwys ysgolion, ac mae gennym Geidwaid brwdfrydig a fydd yn sicrhau y cewch ddiwrnod bythgofiadwy.

Cŵn:Rydym yn croesawu cŵn yng Nghwm Elan os ydynt yn ufydd ac ar dennyn.  Fel yng nghweddill y Cwm, mae defaid, plant ifanc a beiciau yna ardal y Ganolfan Ymwelwyr, sy’n golygu bod ci ar dennyn yn hanfodol hyd yn oed o gwmpas y Ganolfan.

Rhaid i ni  ystyried ein holl ymwelwyr, felly ni chaniateir cŵn neu anifeiliaid eraill yn yr adeilad ei hun, ar wahân i gŵn Cymorth a Thywys, a ganiateir yn y Ganolfan Ymwelwyr, siop a chaffi.

Rydym yn darparu seddau allanol, powlenni dŵr a mannau i glymu ble gall cŵn cael eu gadael am gyfnod byr.  Rydym yn sylweddoli bod rhai perchnogion yn teimlo fod hyn yn annheg os oes ganddynt gŵn ufudd.  Sicrhewch eich bod yn mynd â baw ci gyda chi gan nad oes biniau baw cŵn ar gael ar yr Ystâd.

Gobeithiwn fod ein hymwelwyr yn deall ac yn parchu ein sefyllfa.  Rydym eisiau i bawb mwynhau eu hymweliad â’n lleoliad hyfryd