Yn y Ganolfan Ymwelwyr

Arddangosfa cwis a Sioe Glyweled

Mae gan y Ganolfan Ymwelwyr amryw o arddangosfeydd cyffrous a rhyngweithiol sy’n berffaith ar gyfer dysgu am gyflenwad dŵr, hanes a bywyd gwyllt Cwm Elan.

Mae’r arddangosfeydd natur yn cynnwys:-

 • Pump cynefin gwahanol
 • Enghreifftiau ymarferol a chyfrifiaduron sgrin gyffwrdd
 • Pôs gwe fwyd

Darganfod hanes Fictoraidd:-

 • Paham roedd angen yr argaeau
 • Sut adeiladwyd yr argaeau
 • Bywyd y gweithwyr

Yn yr Ystafell Ddŵr, dysgwch am:-

 • Sut mae system Elan yn gweithio
 • I ble mae’r dŵr yn mynd a faint rydym yn defnyddio

Edrychwch ar raglen glyweled: ‘Cwm Elan – Tirwedd Byw’

Gall y taflenni gwaith, sydd wedi’u lleoli o gwmpas y neuadd arddangos, cael eu darparu ar gyfer pob oedran

 • Hyd y gweithgaredd: i fyny hyd at hanner diwrnod
 • Oedran: yr holl Gyfnodau Allweddol
 • Uchafrif o ddisgyblion: 60
 • Cysylltiad cwricwlwm: Sc1, Sc2, G, H, E, W
 • Amser y flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn

Y Gylchred Ddŵr

Dysgwch am bwysigrwydd dŵr a’i ddefnydd ym mywyd bob dydd, dewch i adnabod gwahanol camau’r gylchred ddŵr a thynnwch lun o’ch gylchred ddŵr eich hun!

Gweithgaredd yn yr awyr agored yw hwn wedi’i leoli yn y Ganolfan Ymwelwyr, gan ddefnyddio arddangosfeydd amrywiol.  Mae’n bosib cynnwys taith gerdded i weld argae a chronfa ddŵr er mwyn dysgu am gyflenwi a storio dŵr.

 • Hyd y gweithgaredd: i fyny at hanner diwrnod
 • Oedran: Cyfnod Allweddol 1 a 2
 • Uchafrif o ddisgyblion: 20-25
 • Cysylltiad cwricwlwm: Sc1, SC3, G
 • Amser y flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn

Effeithiolrwydd Dŵr (hefyd ar gael fel gwaith allanol yn eich ysgol!)

Ydych chi’n arbed neu’n gwastraffu dŵr?  Mae dŵr yn gorchuddio 70% o wyneb y ddaear, ond mae’n brin mewn rhannau helaeth o’r byd, gan gynnwys y DU yn ystod rhai blynyddoedd.

Dyna paham mae’n hanfodol ein bod yn gwneud y defnydd gorau o ddŵr heb ei gymryd yn ganiataol!  Dysgwch am faint o ddŵr rydym yn gwastraffu a’r newidiadau syml y gallwch eugwneud i’ch helpu i fod yn ddoeth gyda dŵr.

 • Hyd y gweithgaredd: i fyny at hanner diwrnod
 • Oedran: Cyfnod Allweddol 2
 • Uchafrif o ddisgyblion: Sc1, G, M
 • Amser y flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn