Gweithgareddau ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1

Dewis o amrywiaeth o weithgareddau ygellir eu haddasu ar gyfer gofynion dosbarthiadau unigol (yn dibynnu ar nifer y disgyblion).

Mae hefyd yn bosib addasu rhai o weithgareddau Cyfnod Allweddol 2 i’r grŵp oedran hyn.

Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, Sc3, G, H, E, W, A (yn dibynnu ar y gweithgaredd a ddewisir)

  • Darganfod am gylchred ddŵr ac wedyn ymweld ag argae a chronfa ddŵr i ddysgu am gyflenwi a storio dŵr.
  • Helfa chwilod bach y coetiroedd neu’r dŵr croyw (efallai y bydd angen i chi ddefnyddio’ch cerbyd eich hun ar gyfer y gweithgaredd hwn)
  • Taith gerdded natur yn y coetir ger y Ganolfan Ymwelwyr, a fydd yn cynnwys nifer o weithgareddau synhwyraidd
  • Taith gerdded fer i weld yr adeiladau ym Mhentref Elan, ac i gymharu’r pentref â’r cyfnod pan adeiladwyd yr argaeau
  • Dysgwch am hanes Fictoraidd, natur a’r cyflenwad dŵr yn ein harddangosfa ymarferol