Astudiaethau Afonydd

Nodweddion Materol Afon Elan

Mae gan Afon Elan nifer o nodweddion i’w hastudio gan gynnwys ystumiau, erydiad a dyddodiadau, cydlifiadau a dyffrynnoedd ar ffurf U a V.

Gweithgaredd hanner diwrnod, un dewis poblogaidd yw treulio’r bore yn  edrych ar effaith dyn ar yr afon (taith Dŵr, Dŵr Ymhobman), gan ddilyn â gweithgareddau astudio’r afon yn y prynhawn, gan wneud diwrnod llawn.

Gall gweithgareddau gynnwys braslunio maes, cyflymder y llif, dyfnder yr afon a mesuriadau lled, ynghyd ag astudio defnydd dyn o’r afon.  Nid yw’r disbyglion yn mynd i’r dŵr ar unrhyw adeg.

  • Hyd y gweithgaredd: hanner diwrnod neu diwrnod llawn
  • Oedran: Cyfnod Allweddol 2 a 3
  • Uchafrif y disgyblion: 30
  • Cysylltiadau cwricwlwm: G, Sc1
  • Amser y flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn

Ni ddylai’ch cerbyd fod yn fwy na bws moethus 35 sedd gan fod lle i droi yn gyfyng!

 

Fforiwr Glan Afon

Dysgwch ar daith gerdded fer am nodweddion gwahanol afonydd a’r cynefinoedd a’r bywyd gwyllt maent yn eu cynnal.  Dysgwch paham mae afonydd yn bwysig fel coridorau bywyd gwyllt a gwnewch arolwg i ddarganfod pa mor dda yw Afon Elan fel cynefin bywyd gwyllt.

  • Hyd y gweithgaredd: hanner diwrnod
  • Oedran: Cyfnod Allweddol 2 a 3
  • Uchafrif y disgyblion: 30
  • Cysylltiadau cwricwlwm: G, Sc1, Sc2
  • Amser y flwyddyn: Mawrth hyd Hydref

Efallai bydd angen i chi ddefnyddio eich cerbyd eich hun ar gyfer y gweithgaredd hwn