Ty Penbont

Gyda’n cacennau cartref, a bwyd, a gwasanaeth gyda gwên, ni chewch eich siomi.  Rydym yn bwriadu darparu ar gyfer pawb ac felly fe fydd amrywiaeth o ddewisiadau gan gynnwys bwyd heb lwten, bwyd fegan a bwyd ar gyfer llysieuwyr.

Tan y Gwanwyn bydd Ystafelloedd Te Tŷ Penbont dim ond ar agor ar y penwythnosau, bydd y gwely a brecwast ar agor fel arfer ond ni fydd prydiau yn y nos ar gael.

Mae gennym amrywiaethau tymhorol felly cadwch lydgad barcud ar ein bwydlen ac mae croeso i chi wneud sylwadau.  Ar ddydd Sul fe fyddwn yn darparu cinio rhost llawn o hanner dydd hyd 6.00 yh.

For full details visit: www.penbonthouse.co.uk

 

 

 

 

Click on an image to zoom