Ty Penbont

Mae Tŷ Penbont yn barod i’ch croesawu. 

Wedi’i leoli yng nghanol Ystâd Cwm Elan, cyfle i fwynhau bwyd blasus a diod gyda golygfeydd godidog o’n hystafell haul olau.

Amser agor yr Ystafell De yw:
Oriau’r haf: 10yb - 6yp
Oriau’r gaeaf: 10yb - 4yp

Mae te prynhawn ar gael bob dydd am £15.75 y person 
(bydd angen archebu lle ymlaen llaw). 
Ar gyfer achlysur arbennig, neu am ychydig o faldod mae Prosecco wrth y gwydryn ar gael. 

Rydym hefyd yn cynnig: 
Llety En-suite Gwely a Brecwast 
Ystafell gyfarfod ar log, gyda choffi, cinio bwffet a phecyn ar gyfer diwrnod cyfan 
Partïon Preifat

Mae croeso i gŵn.

Am ragor o fanylion ac i archebu llety: www.penbonthouse.co.uk

Am ymholiadau ac i archebu lle yn yr ystafell de ebostiwch: info@penbonthouse.co.uk  neu ffoniwch 01597 811515

 

Click on an image to zoom