Some climbs with an uneven surface and minor trip hazards. Suitable for people with a moderate level of fitness.

Coedwig Penbont (Gogledd)

Dechrau view

Pellter0.6 mile

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Taith gerdded fer o flaen Argae Pen y Garreg.  Mae’n gymysgedd o lwybrau glaswelltog a graean, gyda disgyniad byr ar hyd resi o risiau.   Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 20 munud.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device

Argae Garreg Ddu

Dechrau view

Pellter6.5 miles

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Nid oes dringo gwerth ei nodi, fodd bynnag mae rhai mannau yn wlyb iawn o dan droed ac mae’r llwybr trwy’r goedwig yn gul mewn mannau.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 3 awr.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device

Coedwig Gro

Dechrau view

Pellter4.5 miles

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Mae dringiad cyson o 170 metr dros 2.5 cilomedr a thair nant i’w croesi.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 2 awr.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device

Craig Cnwch (Nant y Gro)

Dechrau view

Pellter3.5 miles

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Mae dringo serth o 40 metr i fyny grisiau a 140 metr dros 0.8 cilomedr.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 2 awr.  Golygfeydd godidog o argae Caban Coch i draphont Garreg Ddu.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device

Coedwig Penbont (De)

Dechrau view

Pellter0.6 mile

Anhawster Moderate ?

Map OS Explorer 200

Amgylchedd
Mynediad a chyfleusterau

Route card not available

Mae un dringiad o 35 medr o’r gwaelod i ben Argae Pen y Garreg ar hyd resi o risiau.  Dylai’r daith gerdded gymryd oddeutu 30 munud.

Darganfod y llwybr hwn

Download GPX → For your recreational GPS device

Subscribe to RSS - Moderate