Swyddi

Ty Penbont: COGYDD/ CYNORTHWYYDD CEGIN

Staff i gynorthwyo yn Nhŷ Penbont, Ystafell De a Bwyty yng Nghwm Elan, Canolbarth Cymru.

Am fanylion pellach am y swyddi hyn, cysylltwch â: manager@penbonthouse.co.uk.

 

Swyddog Cyfathrebu Elan Links

Cyflog: 20 – 25k y flwyddyn

Ydych chi'n gyfathrebwr dwyieithog creadigol ac effeithiol. Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu'r cyfathrebiadau ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr yn ogystal a hyrwyddo gwaith Ymddiriedolaeth Cwm Elan a Chwm Elan fel cyrchfan twristiaeth. Fe fydd angen datblydu a gweithredu Strategaeth Gyfathrebu ar gyfer y partneriaeth, fel bod yr amcanoion a gwaith y cynllun yn cael ei weld yn eang, ei gydnabod ac bod etifeddiaeth barhaol yn cael ei chreu ar draws nifer o lwyfannau.

Dyddiad Cau: 12yp Dydd Iau 26ain Medi 2019
Dyddiad Cyfweliad: Dydd Gwener 4ydd Hydref 2019

Lawrlwythwch y manylion swydd a'r ffurflen gais.

Volunteering

We have a great team of people here at Elan, both volunteers and staff. If you are interested in helping in a voluntary capacity, perhaps with the Rangers or in the Visitor Centre, and share our passion for the Elan Valley, please do forward your details and CV to elanrangers@dwrcymru.com