Swyddi

Swyddi Gyda Ni

Cyfle cyffrous newydd i ymuno â thîm Elan Links! Rydym yn chwilio am rywun sydd ag angerdd i weithio gyda phobl a gwirfoddoli i ddatblygu cyfleuoedd gwirfoddoli Partneriaeth Tirwedd Elan: Pobl, Natur a Dŵr gan ganolbwyntio ar dreftadaeth naturiol a threftadaeth ddiwylliannol yn y lle cyntaf. Bydd deilydd y swydd yn gweithio ochr yn ochr â thîm staff Elan Links yn ei swyddfeydd yng Nghwm Elan.

Job Description (Welsh) | Job Application Form (Welsh)

Cyflog: 19- 24k y flwyddyn (Pro rata)

Dyddiad Cau: 12pm ar 11 Chwefror 2019

Lleoliad: Swyddfeydd Elan Links, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5ER

Contract: (15 awr yr wythnos) tymor penodedig o hyn blwyddyn yn y lle cyntaf

Cysylltwch â: eluned.lewis@elanvalleytrust.org - Rheolwr Cynllun Elan Links, Swyddfa Ystâd Cwm Elan, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5HP

Cleaner

The Elan Valley Trust are always on the look out for enthusiastic cleaners to assist with their holiday accommodation. Changeovers are on a Monday, Friday and Saturday, property dependent. For more information please contact Charlotte on charlotte@elanvalleytrust.org.

Volunteering

We have a great team of people here at Elan, both volunteers and staff. If you are interested in helping in a voluntary capacity, perhaps with the Rangers or in the Visitor Centre, and share our passion for the Elan Valley, please do forward your details and CV to elanrangers@dwrcymru.com