Swyddi

Swyddi Wag

ELAN LINKS

 
Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu gwelliannau mynediad a hamdden ac i hyrwyddo mynediad ledled Tirwedd Cwm Elan a fydd yn galluogi cynulleidfaoedd newydd a phresennol i gael mwy o gyfleoedd i archwilio, dysgu a gwerthfawrogi'r dreftadaeth unigryw.

Rhan amser (15 awr yr wythnos), contract penodedig o 2.5 blwyddyn

Cyflog o 21- 25k y flwyddyn pro rata

Ffurlen gais  |  Disgrifiad Swydd

Dyddiad Cau: 12yp, Dydd Iau 10fed  Rhagfyr 2020
Dyddiad Cyfweld: Dydd Iau 17ain Rhagfyr 2020 (yn ddigidol)
 
 

Tŷ Penbont:

Cogydd 
Llawn amser 40 awr dros 5 diwrnod
£19,500- £24,000 yn dibynnu ar Brofiad

Cogydd Rhan-amser

Rhan-amser. O £9.50 yr awr

Staff Blaen y Tŷ a'r Gegin
Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer staff llawn a rhan amser ar gyfer y ystafelloedd te a'r gegin, swyddi i ddechrau ym mis Chwefror.
 
Gwnewch gais trwy anfon llythyr eglurhaol byr / e-bost a CV at suzanne@penbonthouse.co.uk
 

Gwirfoddoli

Hoffai Elan Links gael eich help! Maent yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda'r canlynol:

  • Gwirfoddolwr Prosiect Archif
  • Cofiadur Hanes Llafar
  • Help y Swyddfa Treftadaeth Ddiwylliannol

Cliciwch bob eitem i gael mwy o wybodaeth.
Mae gennym dîm gwych o bobl yma yn Elan, wirfoddolwyr a staff. Os oes gennych ddiddordeb i wirfoddoli, anfonwch eich manylion a'ch CV at info@elanvalleytrust.org