Swyddi

Swyddi Gyda Ni

Gwahoddiad ar Gyfer Tendro - Archifydd

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links angen Archifydd cymwysedig i ddatblygu a gweithredu polisi archifo. Fe fydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes blaenorol cryf yn y maes ac yn achrededig gyda Chymdeithas Archifau a Chofnodion (Archives and Record Association (ARA)). Gwerth dangosiadol y cytundeb fydd £12,000 yn gynhwysol o TAW (mwyafswm). Lleolir y swyddogaeth yn Oriel ac Amgueddfa CARAD Rhaeadr.

Terfyn amser ar gyfer y tendro yw hanner dydd, Dydd Mercher 31ain o Hydref 2018. Am grynodeb manwl neu am ragor o fanylion cysylltwch â Stephanie Kruse, Swyddog Diwylliant a Threftadaeth Cysylltiadau Elan: Pobl, Natur a Dŵr, Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Swyddfa Ystâd Elan, Pentref Elan,  Rhaeadr, LD6 5HP; Ffôn: 01597 811527; ebost: Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk.

Cleaner

The Elan Valley Trust are always on the look out for enthusiastic cleaners to assist with their holiday accommodation. Changeovers are on a Monday, Friday and Saturday, property dependent. For more information please contact Charlotte on charlotte@elanvalleytrust.org.

Volunteering

We have a great team of people here at Elan, both volunteers and staff. If you are interested in helping in a voluntary capacity, perhaps with the Rangers or in the Visitor Centre, and share our passion for the Elan Valley, please do forward your details and CV to elanrangers@dwrcymru.com