Swyddi

Swyddi Wag

ELAN LINKS

Dyddiad Cau: 12yp, Dydd Gwener 9fed  Hydref 2020
 
Swyddog Treftataeth Naturiol
Dyddiad Cau: 12yp, Dydd Mercher 7fed Hydref 2020
 
Archifydd
Dyddiad Cau: 12yp, Dydd Gwener 16ain Hydref 2020

Tŷ Penbont:

Cogydd 
Llawn amser 40 awr dros 5 diwrnod
£19,500- £24,000 yn dibynnu ar Brofiad

Cogydd Rhan-amser

Rhan-amser. O £9.50 yr awr

Staff Blaen y Tŷ a'r Gegin
Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer staff llawn a rhan amser ar gyfer y ystafelloedd te a'r gegin, swyddi i ddechrau ym mis Chwefror.
 
Gwnewch gais trwy anfon llythyr eglurhaol byr / e-bost a CV at suzanne@penbonthouse.co.uk
 

Gwirfoddoli

Hoffai Elan Links gael eich help! Maent yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda'r canlynol:

  • Gwirfoddolwr Prosiect Archif
  • Cofiadur Hanes Llafar
  • Help y Swyddfa Treftadaeth Ddiwylliannol

Cliciwch bob eitem i gael mwy o wybodaeth.
Mae gennym dîm gwych o bobl yma yn Elan, wirfoddolwyr a staff. Os oes gennych ddiddordeb i wirfoddoli, anfonwch eich manylion a'ch CV at info@elanvalleytrust.org