Swyddi

Swyddi Wag

YMDDIRIEDOLAETH CWM ELAN

Rheolwr Busnes
Dyddyad Cau: 26 ain o Chwefror 2021

ELAN LINKS

Tir Coed Arweinwyr Gweithgaredd 
Mae Tir Coed yn recriwtio Arweinydd Gweithgaredd i’w lleoli yng Nghwm Elan, Powys. Mae Tir Coed yn darparu hyfforddiant achrededig, cyfleoedd Dysgu ymarferl, gwirfoddoli a gweithgareddau lles, mewn coetiroedd, i amryw eang o bobl. Mae ein gyfranogwyr yn datblygu hyder a sgiliau drwy gweithgareddau awyr agored er mwyn gwella eu lles a chyrraedd nodau hir dymor ar gyfer addysg, cyflogaeth a gwirfoddol.
Yr Arweinwyr Gweithgaredd yn arwain ar y ddarpariaeth o gyrsiau hyfforddi a sesiynau gweithgaredd safleoedd o amgylch Cwm Elan, gan gynnwys darparu cyrsiau achrededig ac ardystiedig.

Rhan amser (17.5 awr yr wythnos), contract penodedig o 2 blwyddyn

Cyflog o 21k y flwyddyn pro rata

Ffurlen gais  |  Disgrifiad Swydd

Dyddiad Cau: 5pm, 24ain Ionawr 2021

 
 

Tŷ Penbont:

Cogydd 
Llawn amser 40 awr dros 5 diwrnod
£19,500- £24,000 yn dibynnu ar Brofiad

Cogydd Rhan-amser

Rhan-amser. O £9.50 yr awr

Staff Blaen y Tŷ a'r Gegin
Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer staff llawn a rhan amser ar gyfer y ystafelloedd te a'r gegin, swyddi i ddechrau ym mis Chwefror.
 
Gwnewch gais trwy anfon llythyr eglurhaol byr / e-bost a CV at suzanne@penbonthouse.co.uk
 

Gwirfoddoli

Hoffai Elan Links gael eich help! Maent yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda'r canlynol:

  • Gwirfoddolwr Prosiect Archif
  • Cofiadur Hanes Llafar
  • Help y Swyddfa Treftadaeth Ddiwylliannol

Cliciwch bob eitem i gael mwy o wybodaeth.
Mae gennym dîm gwych o bobl yma yn Elan, wirfoddolwyr a staff. Os oes gennych ddiddordeb i wirfoddoli, anfonwch eich manylion a'ch CV at info@elanvalleytrust.org