Howey Hedgehog Rescue

Event date: 
27 May 2018
Event time: 
11am - 3pm
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Join Howey Hedgehog Rescue's Elaine and Nigel to see what goes on behind the scenes during a hedgehog rescue.

Learn how to care for our prickly hogs and how to improve our gardens for wildlife.

27 Dydd Sul – Achub Draenogod Howey

11yb-3yp.   Golwg tu ôl i’r llenni gydag Elaine a Nigel i ddarganfod sut maen nhw’n mynd ati i achub draenogod.  Dysgwch sut i ofalu amdanynt a sut i wella ein gerddi ar gyfer bywyd gwyllt.