Llogi Beiciau

Mae seiclo yn ffordd dda o weld llawer mwy o Elan.  Mae gennym ddewis o feiciau yn y Ganolfan Ymwelwyr ar eich cyfer. Bwciwch yma: https://eola.co/w/939/rentals/9fde84e8-6cc8-4851-b464-4eaa17c5a70d

 

Rhestr Brisiau i Blant:

  Hanner Diwrnod (3 awr) Diwrnod Llawn

Beiciau Plant

£15 £20

Teclynnau tynnu, Trelars a Seddi Plant

£10 £15

 

Oedolion:

  Hanner Diwrnod (3 awr) Diwrnod Llawn

Beiciau i Oedolion

£20 £30

Beiciau Trydan

£35 £45

Tandemau

£35 £45

 

Amserau llogi'r haf:  10:00am – 4:30pm  

Amserau llogi'r gaeaf:  10:30am – 3:30pm

 

Dylid nodi nad oes modd llogi beics

ar ôl 13:30pm yn yr haf ac ar ôl 12:30pm yn y gaeaf.

 

Mae helmedau, pecynnau trwsio tyllau, cloeon beics a map beicio yn gynwysedig yn y pris!