Llogi Beiciau

Mae seiclo yn ffordd dda o weld llawer mwy o Elan.  Mae gennym ddewis o feiciau yn y Ganolfan Ymwelwyr ar eich cyfer.

Mae gennym ddau Feic Mynydd Trydan Haia sydd â maint ffrâm bach a chanolig.

Rhestr Brisiau i Blant

  Diwrnod cyfan*
Beic plentyn     £14

Sedd Plentyn, Trelar a sedd Gyswllt             

£10

Rhestr Brisiau i Oedolion

 

Diwrnod cyfan*

Beiciau llwybr i Oedolion        

£26

Beiciau Mynydd i Oedolion         

£28
Beiciau Trydan    £42
Tandem £34

I logi ffoniwch ymlaen llaw ar  01597 810880.

Nodwch mai’r cyfle olaf yn y diwrnod i logi yw 12:30yh yn y gaeaf, a 1:30yh yn yr haf. 

* Mae llogi trwy’r dydd yn para rhwng 10:30yb a 3:30yh yn y gaeaf, a 10:00yb a 4:30yh yn yr haf.

Darperir helmedau, citiau atgyweirio, cloeon beiciau, aml-declyn a map o’r ystâd hefyd am ddim.