Llogi Beiciau

Mae seiclo yn ffordd dda o weld llawer mwy o Elan.  Mae gennym ddewis o feiciau yn y Ganolfan Ymwelwyr ar eich cyfer.

Mae gennym ddau Feic Mynydd Trydan Haia sydd â maint ffrâm bach a chanolig.

Rhestr Brisiau i Blant

  I fyny at 1 awr       I fyny at 3 awr     i fyny at 3 awr      Diwrnod cyfan*
Beic plentyn     £4 £10 £14

Sedd Plentyn, Trelar a sedd Gyswllt             

£3 £8 £10

Rhestr Brisiau i Oedolion

 

I fyny at 1 awr  

I fyny at 3 awr     i fyny at 3 awr Diwrnod cyfan*

Beiciau llwybr i Oedolion        

£7 £20 £26

Beiciau Mynydd i Oedolion         

£8 £22 £28
Beiciau Trydan    £12 £32 £42
Tandem £10 £26 £34
Treic £7 £20 £26

I logi ffoniwch ymlaen llaw ar  01597 810880.

*Golyga diwrnod cyfan o 10 hyd 4.30 yp (gellir trefnu cychwyn yn gynharach).

Mae helmedau, amlerfyn a phecynnau cyweirio tyllau ar gael am ddim!  Fe allwn hefyd ddarparu clo i’r beic am ddim yn ôl y cais.