Seiclo

Gyda’i dirwedd syfrdanol a digonedd o fywyd gwyllt, mae Cwm Elan yn drysor cudd yng nghalon Cymru, ac nid oes ffordd well o’i ddarganfod nag ar gefn beic.  Fe allwch, wrth gwrs, ddod â’ch beiciau’ch hun ond os oes yn well gennych logi bwciwch: 01597 810 880. Yr Ganolfan Ymwelwyr yn gallu eich cynghori ar yllwybrau argymelledig y gallwch eu mwynhau.

 

Yn naturiol, oherwydd ein lleoliad, nid yw’n anarferol i ddod ar draws bryniau, ond mae hyn yn rhan o’r apêl i lawer o seiclwyr brwdfrydig.  Fodd bynnag, mae digon o lwybrau llai blinderus y gallwn eich cyfeirio tuag atynt.

Mae antur seiclo ar gyfer pawb:

Llwybr Cwm Elan (yn hygyrch ar y cyfan ac yn addas i deuluoedd)

Seiclo ffordd

Seiclo mynydd

Llogi Beiciau