BBC Top Gear 2015

Profi'r Land Rover yn erbyn uchder a graddiant aruthrol Argae Claerwen

Mae'n siŵr na fyddai'n peri fawr o drafferth i Spiderman, ac y byddai'n ddigon rhwydd i fynyddwr hyd yn oed, ond pwy fyddai wedi meddwl y byddai Land Rover Defender o'r 1940au'n ddigon dewr i roi cynnig ar ddringo wal Argae Claerwen yn Ystâd  Dŵr Cymru Welsh Water yng Nghwm Elan.

Ond dyna'n union beth ddigwyddodd ar ddiwrnod braf mis Medi diwethaf pan ddaeth criw mentrus sioe Top Gear boblogaidd BBC Two i'r Ystâd i roi cynnig ar yr her.

Ond yn ogystal ag anfon cerbyd i fyny'r argae, er mwyn ychwanegu ychydig bach o ddrama at y cyfan, penderfynodd y criw roi'r cyflwynydd Richard Hammond wrth y llyw.

Cafodd yr eitem ei ffilmio yn rhan o raglen a fydd yn talu teyrnged i'r cerbyd gwydn hwn, y bydd y model diweddaraf ohono'n dod i'r farchnad yn ddiweddarach eleni. Mae'r 4x4 ffyddlon wedi bod yn olygfa gyffredin ar y tir ac ar y ffordd ym mhedwar ban y byd ers degawdau, ac roedd y rhaglen yn teimlo ei bod yn briodol talu teyrnged i'r cerbyd yn ei ffordd unigryw ei hun.

I ddathlu natur wirioneddol amryddawn y cerbyd, gofynnodd tîm Top Gear am ganiatâd Dŵr Cymru i roi cynnig ar ddringo wal yr argae yn y Land Rover. Yr argae mawreddog 56 metr a chanddi raddiant syfrdanol o 72° , oedd y man perffaith i brofi nerth y cerbyd.

Er mwyn sicrhau diogelwch Richard ac amddiffyn yr argae a'r dŵr, cafodd pob cam o'r her ei gynllunio'n fanwl. Blaenoriaeth pawb oedd sicrhau nad oedd dim yn cael ei esgeuluso.

Ar ôl misoedd o gynllunio gofalus, daeth y dydd, a daeth criw Top Gear. Oherwydd natur aruthrol yr her, bu angen i'r criw ddod â phob math o offer i'r safle, gan gynnwys camerâu, craen ac wrth gwrs, y troli te hanfodol. Roedd arbenigwyr ym maes rheoli digwyddiadau o'r fath ar y safle hefyd i gadw llygad barcud ar bob cam o'r ffordd.

Dywedodd Ed Parsons, Rheolwr Tiroedd Dŵr Cymru: “Wrth gwrs, roedden ni wrth ein bodd pan ddaeth Top Gear atom i ofyn am gael ffilmio'r her gyffrous hon. Mae'r argae yn hynod, a diolch i'r golygfeydd bendigedig, yr Ystâd yw'r lle perffaith i ffilmio teyrnged i'r cerbyd arbennig yma.

“Roedd hi'n wych i'r Ystâd gael bod yn gysylltiedig â'r gwaith ffilmio, a thrwy fod yn rhan o'r gwaith cynllunio, bu modd i ni sicrhau bod y cyfan yn cael ei wneud yn ddiogel, a bod yr Ystâd yn aros yn agored er mwynhad yr ymwelwyr.

“Roedden ni i gyd ychydig bach yn nerfus yn gwylio Richard yn dringo'r wal yn ei gerbyd wrth gwrs, ond am ein bod ni'n gwybod faint o waith cynllunio oedd wedi mynd i'r peth, roedd hi'n amlwg ei fod yn ddiogel drwy'r amser. Gobeithio y daw e nôl yma cyn bo hir i fwynhau diwrnod ychydig bach mwy hamddenol yn yr Ystâd."

Click on an image to zoom