Exploring Night-time Nature

Event date: 
26 Awst 2018
Event time: 
7.30pm
Location: 
Llanerch y Cawr car park

Please note, this event has changed to Sunday 26th August 2018.
An evening event. To celebrate European Bat Weekend, join Sorcha Lewis for an evening bat and moth discovery walk at Llannerch y Cawr. Please bring torches. Suitable for families. Meet at Llanerch y Cawr car park SN 901616.

 

26 Awst
Dydd Sadwrn – Archwilio Natur y Nos

7.30yh.  I ddathlu Penwythnos Ystlumod Ewrop, ymunwch â Sorcha Lewis ar daith gerdded gyda’r hwyr i ddarganfod mwy am ystlumod a gwyfynod.  Dewch â thortshys.  Addas ar gyfer y teulu.  Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y Cawr.