Birds and Broadleaves

Event date: 
19 August 2018
Event time: 
11am
Location: 
Elan Valley Visitor Centre
Birds and Broadleaves

Join Ken Perry for a guided 6.5 mile walk around Llethyr Melyn and Penygarreg looking at the restoration of heathland and natural woodland expansion in this area. Plus the opportunity to take stock of the amazing views above Y Foel. A steep climb. Meet at the Elan Valley Visitor Centre SN 928646.

19 Awst
Dydd Sul – Adar a Llydanddail

11yb.  Ymunwch â Ken Perry am daith gerdded tywys 6.5 milltir o gwmpas Llethyr Melyn a Phenygarreg  i edrych ar adferiad y rhostiroedd ac ehangiad y coedtiroedd naturiol yn yr ardal hon.

Mae’r daith gerdded hon yn cynnwys llethr serth.  Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.