All is a Flutter and Aglow

Event date: 
14 July 2018
Event time: 
8pm
Location: 
Caban Dam Car Park

An evening event.  Celebrate the wonder of the Elan Valley International Dark Sky Park and join Sorcha Lewis who will be on hand to show you how wonderful and exciting the world of bats and moths really are and we can look to see the amazing illuminated world of the glow worm. This walk starts at Caban Dam Car Park (SN 924645) at 8pm. Please bring torches.

14 Gorffennaf
Dydd Sadwrn – Pethau sy’n Siffrwd a Thywynnu

8yh.  Dathlwch ryfeddod Parc Cenedlaethol Wybren Dywyll Cwm Elan gyda Sorcha Lewis.  Bydd hi’n eich tywys i fyd rhyfeddol a chyffrous yr ystlumod a’r gwyfynod, a gweld byd rhyfeddol a goleuedig y magïod.  Dewch â thortsh.  Man cyfarfod ym maes parcio Caban Coch.