Woodland Birds

Event date: 
12 May 2018
Event time: 
9am - 11am
Location: 
Meet at Dol y Mynach layby

Join experienced bird watcher, Janice Vincett, for a stroll through the woodland around Dol y Mynach to spot and identify the birds, including  a visit to the birdhide. Meet at Dol y Mynach layby SN 904617.

12 Dydd Sadwrn – Adar y Coetir

9-11yb.  Ymunwch â’r gwyliwr adar profiadol, Janice Vincett, am daith drwy’r coetir o gwmpas Dôl y Mynach i chwilio ac i adnabod yr adar, gan gynnwys ymweliad i’r guddfan adar.  Cyfarfir yng nghilfan

Dôl y  Mynach.