Swyddi

Swyddi Wag

Tŷ Penbont:

Cogydd 
Llawn amser 40 awr dros 5 diwrnod
£19,500- £24,000 yn dibynnu ar Brofiad

Cogydd Rhan-amser

Rhan-amser. O £9.50 yr awr

Staff Blaen y Tŷ a'r Gegin
Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer staff llawn a rhan amser ar gyfer y ystafelloedd te a'r gegin, swyddi i ddechrau ym mis Chwefror.
 
Gwnewch gais trwy anfon llythyr eglurhaol byr / e-bost a CV at suzanne@penbonthouse.co.uk
 

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Cwm Elan (Swydd wirfoddol)

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn rheoli Ystâd Cwm Elan 20,000 ha yng nghanol Mynyddoedd Cambrian er budd pobl a natur. 

Rydym yn chwilio am ddau Gyfarwyddwr newydd angerddol am waith yr Ymddiriedolaeth gyda dealltwriaeth ohono. Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau ac arbenigedd mewn o leiaf un o:

  • gwirfoddoli;
  • twristiaeth;
  • hyrwyddo mynediad i gefn gwlad;
  • cyllid ac archwilio;
  • llywodraethu elusennau.

Gofyniad amser: Rydym yn cynnal 5 cyfarfod Bwrdd y flwyddyn, gydag ambell i gyfarfod ychwanegol yn ôl yr angen a ‘Taith Cyfarwyddwyr’ blynyddol.

Ad-dalu: Mae'r swydd yn wirfoddol gyda threuliau a ysgwyddwyd yn nyletswyddau'r rôl yn cael eu had-dalu.

I gael mwy o wybodaeth am y rôl ac Ymddiriedolaeth Elan Valley cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Ionawr 2020.

 

Gwirfoddoli

Hoffai Elan Links gael eich help! Maent yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda'r canlynol:

  • Gwirfoddolwr Prosiect Archif
  • Cofiadur Hanes Llafar
  • Help y Swyddfa Treftadaeth Ddiwylliannol

Cliciwch bob eitem i gael mwy o wybodaeth.
Mae gennym dîm gwych o bobl yma yn Elan, wirfoddolwyr a staff. Os oes gennych ddiddordeb i wirfoddoli, anfonwch eich manylion a'ch CV at info@elanvalleytrust.org